Internasjonal Solidaritet 2014

På det 15. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Lisboa 8. – 10. november 2013 ble det laget en felles plattform for markeringen av viktige hendelser i 2014. Norges Kommunistiske Parti har – som del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen – et stort og viktig ansvar for å gjennomføre disse markeringene i 2014. Vi i NKP Midt-Norge skal også støtte opp med markeringer lokalt. Mer om den felles plattform for 2014, og de aktuelle internasjonale datoene kan leses her:

 

 

Tirsdag 21. januar

Vi markerer 90 års dagen for Lenins død, 21. januar 1924, og hans sentrale bidrag for den kommunistiske bevegelsen.

 

Tirsdag 4. mars

Vi markerer 95 års dagen for den Kommunistiske Internasjonale, stiftet den 4. mars 1919

 

Lørdag 8. mars

Vi feirer kvinnedagen 8. mars 2014, med framheving av finanskrisas og imperialismens mangesidige offensive virkning på arbeidende og nasjonalt undertrykte kvinner, og vil uttrykke solidaritet med deres kamp og deres anti-imperialistiske bevegelse.

 

Mandag 24. mars

Vi markerer 15 års dagen for NATOs angrep på Jugoslavia, den 24. mars 1999, som markerte en ny fase i utviklingen av den militære imperialistiske strategi, og den begynnende okkupasjonen av Kosovo og den sørlige serbiske provinsen Mythica.

 

Torsdag 1. mai

Vi hedrer og feirer 1. mai-dagen, uttrykker kampen til forsvar for arbeidernes og folkenes økonomiske og sosiale rettigheter, for retten til arbeid og arbeiderrettigheter, med framheving av klassekampen og for opphevelse av menneskets utbytting av mennesket. Vi tar til aksjon mot arbeidsløsheten og dens reelle røtter, med spesiell framheving av den store og økende ungdomsarbeidsledigeten. Vi vil forsvare faglige rettigheter, fordømme politisk forfølgelse og reise krav om å frigi fengslede faglige tillitsvalgte.

 

Mandag 28. juli

Vi markerer 100 års dagen for 1. verdenskrigs start, den 28. juli 1914, i felles kampanje til varsel om de nye internasjonale militære konfrontasjoner, og behovet for å styrke kampen for fred mot imperialistisk aggresjoner og krig og framheve at kampen for fred er nøye knyttet sammen med kampen for sosialismen.

 

Mandag 1. september

 

Vi markerer 75 års dagen for 2. verdenskrigs start, den 1. september 1939, i felles kampanje til varsel om de nye internasjonale militære konfrontasjoner, og behovet for å styrke kampen for fred mot imperialistisk aggresjoner og krig og framheve at kampen for fred er nøye knyttet sammen med kampen for sosialismen.

 

Gjennom året vil vi også skape og delta i aksjoner mot rasisme, fremmedhat, og fascisme, understreke viktigheten av ideologisk kamp mot anti-kommunisme og historieforfalskning, fordømme EUs institusjonelle kampanjer og tiltak for å likestille kommunisme med fascisme.

Vi vil fordømme imperialismens intervensjon mot Syria og Iran, og kjempe for et fritt Palestina!

 

Det vil i 2014 bli annonsert en aksjonsdag til støtte for straffeforfulgte kommunistiske partier, og forbudte kommunistiske symboler, solidaritet med kommunistpartier fordømt i sine land. Dette skal vi bidra i, og løfte frem her hjemme.

Det vil i 2014 bli annonsert en internasjonal solidaritets kampanje for prosessene og kampene i Latin-Amerika og Karibia, spesielt med Cuba mot USAs blokade, EUs «common position», frigivelse av de fire cubanske patriotene, politiske fanger i USA - med Bolivariske Venezuela og med Columbias folks kamp for fred med sosial rettferdighet. Dette skal vi delta i og løfte frem!

 

Det vil i 2014 bli organisert et internasjonalt seminar om virkningen av den kapitalistiske krisas virkning på utviklingslandene, med spesielt fokus på retten til økonomisk og sosial utvikling og vern av naturresurser, fremheving av monopolenes destruktive rolle overfor det globale miljøet, med understreking av det anti-monopolistiske og anti-kapitalistiske perspektivet på den globale miljøkrisa. Det vil også bli organisert et arbeidsmøte til diskusjon av den ideologiske offensiven og massemedias rolle, og utveksling av erfaringer med massekommunikasjons arbeid. Begge disse arrangementene vil vi følge opp og ta med oss i vårt arbeid i 2014.

 

Det vil også bli avholdt et internasjonalt seminar om de sosiale og nasjonale frigjøringskampen til folkene i de arabiske landene og Midtøsten, solidaritet med folkene i regionen som er ofre for imperialismen og zionismens kriminelle aggresjoner, det Palestinske og Syriske folk, og folk som reiser seg mot undertrykkende, diktatoriske og reaksjonære regimer. Dette skal vi så klart også følge opp og lære av i 2014.

 

Vi deltar i den internasjonale front mot imperialismen: Støtt den Faglige internasjonale WFTU, Verdensfredsrådet WPC, Verdens demokratiske ungdom VDU og Kvinnenes internasjonale demokratiske føderasjon WIDF!

 

Følg linkene til deres nettsider for å lære mer:

Faglige internasjonale WFTU: http://www.wftucentral.org/?language=en

Verdensfredsrådet WPChttp://www.wpc-in.org/ (Se også: Norge For Fred: http://norgeforfred.no/ )

Verdens demokratiske ungdom VDU: http://www.wfdy.org/

Kvinnenes internasjonale demokratiske føderasjon WIDF: Hjemmesiden (www.fdim-widf.org) er dessverre ikke tilgjengelig.

 

Dette er de markeringer for felles internasjonale markeringer i 2014 som vedtatt ved det 15. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Lisboa 8. – 10. november 2013. Oppdateringer på denne listen og andre lokale aktiviteter og aksjoner vil medlemmene bli fortløpende orientert om.

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!