NKPs 28. kongress 2013: Valg

Ny leder ble Jørgen Hovde, 27 år, fra Hokksund. Han var tidligere leder av Ungkommunistene, NKPs ungdomsorganisasjon.

Ny nestleder er Runa Evensen.

Den avgåtte leder Svend Haakon Jacobsen ble valgt til generalsekretær.


NKPs nyvalgte Sentralkomite, f. venstre Kato Bjørkli, Knut Arne Wold, Svend Haakon Jacobsen, Anders Myrhaug, Jørgen Hovde, Stig Ødegaard, Harald Øystein Reppesgaard, Runa Evensen, Adrian Larsen, Knut Jarle Berg, Kai Petter Pettersen, Alexander N. Sørnes, og Geir Hansen.

Vi gratulerer også UngKommunistene i Norge med gjennomføringen av sitt 2. ordinære landsmøte.

Det nyvalgte styret i UngKom,  f. venstre  Anne-Catherin Gonzales (Nestleder) , Adrian Larsen (Leder), Ellen Ormberg, Are Ormberg (Økonomiansvarlig), Jardar Pettersen, Alexandra Grønås og Alexander N. Sørnes (Sekretær). 

 

 
Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!