Partiskolen Trinn 1: Oppstart onsdag 16. oktober

Kurset er i hovedsak rettet mot egne medlemmer og mennesker som ønsker å lære mer om partiet og partiets grunnsyn. Kurset vil ta utgangspunkt i et begynnernivå og regnes som trinn 1 av 7. Kurset er organisert over flere kvelder med 2 timer aktiv kursing. Tidpunkt vil være kveldstid på partikontoret i Folkets Hus, Olav Tryggvasonsgate 5, inngang B (6. etasje) Kurset vil foregå over seks kurskvelder (hver andre onsdag): 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12 og 18/12

 

 

 Arbeidsmetode:

Kurset vil benytte studiesirkel som arbeidsmetode. Som del av studie sirkelen inngår:

Forelesning og presentasjon.

Gruppearbeid og Idemyldring

Dialog/drøftinger

Selvstudier

Erfarings utveksling

 

Når kurset er gjennomført skal deltakerne har lært:

-          om de grunnleggende delene av marxismen

-          om grunnleggende kjennetegn med vår tids kapitalisme

-          om et emne valgt av delagerne selv å fordype seg i

 

Mål for kurset er:

-          å gi deltakerne kjennskap til marxismen grunnleggere og et første møte med de forskjellige bestanddeler i marxismen.

-          å gi deltakerne forutsetninger/grunnlag for å fortsette i de neste trinnene i partiskolen.

-          å gi deltakerne en første kjennskap til vår egen tids kapitalisme og hvordan den kan bekjempes.

 

Kursets faktiske innhold:

Kurset vil foregå over seks kurskvelder:

 

Kveld 1:

En innledning og beskrivelse av de fohold som eksisterer i Norge i dag, samt et første møte med sentrale skikkelser innen utarbeidelsen av Marxismen-Leninismen.

 

Kveld 2:

En introduksjon til partiets- og arbeiderklassens filosofiske grunnlag, og beskrivelse av sentrale begrep innen marxismen-leninismen.

 

Kveld 3:

Marxismens syn på samfunnets utvikling. Kvelden vil ta for seg årsakene til samfunnets utvikling, og om hvordan tilstandene som hersker i samfunnet kan ha oppstått.

 

Kveld 4:

Tar for seg begrepene klasser og klassekamp; statens klassekarakter, lovemssigheten i klassekamp og hvilke former som arbeiderklassens kamp har.

 

Kveld 5:

Med utgangpunkt i de foregående kveldene vil kurskveld 5 gi en innføring i kapitalismens politisk økonomi, og gjennomgå videre ulike begrep sentralt i partiets filosofiske grunnsyn.

 

Kveld 6:

Tar for seg NKPs forhold til den norske arbeiderkalssen, og klar gjør den historise rollen som arbeiderklasse har som revolusjonær klasse.

 

Materiell (Tilrettelagt fra NKP): 

Studiematerialet består av fem elementer:

Det kommunistiske manifest.

Lenin: Om Marx.

Marxismen - kort innføring.

Studiehefte (Partiskolen Trinn 1)

Deltakernes erfaringer

 

 
Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!