Norges nye anti-sosialistiske regjering - et første blikk

Da er det klart: Det blå partiet og det blå-brune partiet skal gå sammen og fordele ministerposter og departementsansvar mellom seg. Maktene som departementene har er disse to partene klare over, se for eksempel Fremskrittspartiets 100-dagersplan fra 2009; storstilt privatisering, salg av folkets verdier og inngrep som vil totalt utslette det norske landbruket, for å nevne noe. KrF og Venstre skal de neste fire årene sikre et flertall for regjeringen som i «størst mulig grad forvaltes i felleskap».

Pressekonferansen som annonserte begivenheten var nærmest som en enestående lang slikke-konkurranse fra de to små-partiene. Men hvorfor i alle dager gjør de det?

Hva er det parti 5.6 og parti 5.2 har fått til i disse sonderingene? Både KrF og Venstres menneskelige og omsorgsfulle profiler har fått seg kraftige fremtidige slag i trynet gjennom avtalen de nettopp inngikk med Høyre og FrP.

Parti 5.6, Kristelig Folkeparti har klart å heve Tro over Menneske. RLE-faget skal endre navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og her kan en kanskje humre litt over at Kristendom ikke lenger er å regne som religion for den kommende regjering? men det var viktigere for KrFs 5.6 % å sikre at 100 % av norske skoleelever skal få føle at Kristendommen er tilbake fra de døde, enn at nestekjærligheten til for eksempel innvandrere og flyktninger blir respektert.

Avtalens punkt F («Partiene viser til egen avtale om utlendingsfeltet») henviser til noe som virker hentet fra FrPs drømmeverden. Her dannes grunnlaget for det som kan bli Europas strengest og minst tolerante nasjon for flyktninger og innvandrere. Det er nok FrPs egen innvandringsavtale som gjør at de tørr å beholde punkt N («Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast») og punkt G ([…] bompengeandelen i ny prosjekter reduseres). Hvor ble det av all den billige spriten jeg skulle kjøpe til alle døgnets tider når landets bomstasjoner ble fjernet?

Parti 5.2, Venstre, fikk vernet Lofoten, Vesterålen og Senja fra konsekvensutredning i perioden 2013-2017, og det skal ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, Iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Strålende! Foruten det faktum at Barentshavet (Norges tredje Oljeprovins) er fritt vilt for den kommende regjeringa, og at vi alltids kjører konsekvensutredning før vi iverksetter petroleumsvirksomhet, så kan vi stille oss spørsmålet: Hvorfor vil den kommende regjering etablere en oljevernbase i Lofoten og Vesterålen når de ikke skal bore der? Er det noen som tenker langsiktig, eller er det noen som tenker kortsiktig? Vi vet i iallfall at her er det ingen av partene som tenker noe særlig godt.

Og Høyre? Hva fikk de? De får lov til å krangle med FrP på bakrommet, og deretter løpe ut i offentlighet og krangle på Stortingsgulvet. Det var to uker i sonderingsparadis før valgseieren ikke smakte så godt lengre, kanskje?

Problemet er jo at dette er en langt mer omfattende avtale en det som en trekker frem her. Det gjør faktisk ganske vondt å lese hva vi nå «får» med den nye anti-sosialistisk regjeringen. Vi har ikke vært innom privatiseringen, salget av folkets verdier og den totale utslettelsen av det norske landbruket; her skal det satses på reformer som legger til rette for økt lønnsomhet. Det er vel kanskje derfor de vil evaluere Bioteknologiloven?

Det som er ekkelt er at her er det «seire nok» for alle sammen (Kanskje med unntak av den litt triste Erna Solberg som vi så under pressekonferansen?) til at de vil kunne vri nok på resultatene slik at det virker positivt, men jeg tror at denne avtalen er noe Venstre og KrF vanskelig vil kunne stå til rette for etterhvert som tiden går. Jeg tror ikke det de nettopp har gjort vil bli glemt om fire år, ei heller om to. Høyre og FrP vil prøve å skinne om kapp før sprekkene kommer.

Det er nå vi Kommunister legger grunnlaget for fremtiden, og det må vi gjøre grundig, etterrettelig og med revolusjonær tålmodighet.

Vi vil kunne få oppleve en stadig økende polarisering av samfunnet i årene som kommer. Her må vi ikke bare stå klar, men bevege oss. Ingen tviler på politikken vår, selv de som ikke tror på oss sier at vi har rett. Norges Kommunistiske Parti sin fremste oppgave er å gi menneskene tilbake troen på seg selv. Og det skal vi klare, for vi vet at det er sant, mere enn bare ord:

Her er ditt vern mot vold

Her er ditt sverd:

Troen på livet vårt

Menneskets verd

For all vår fremtids skyld

Søk det og dyrk det

 

Den anti-sosialistiske regjeringens avtale finner du ved å klikke http://www.hoyre.no/filestore/Filer/Politikkdokumenter/Samarbeidsavtale.pdf

Geir Skavern

Leder, NKP Midt-Norge
Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!