Fra gresk lærerstreik - til Norge - og tilbake igjen

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Den greske fagforeningen OLME, som organiserer lærere på videregående-nivå, har annonsert at de vil gå ut i en femdagers streik fra og med 16. september. 18. og 19. september vil OLME også inngå i en 48-timers streik i regi av ADEDY, Hellas’ største fagforening for offentlige ansatte. Gresk offentlig sektor står under enormt press fra en regjering (Nytt demokrati/PASOK) som kjører løpet til landets internasjonale långivere (Troikaen: (EU, IMF og Den europeiske sentralbanken), mfl.) og svinger barberhøvelen stadig nærmere strupen til det greske folk.

Når skoleåret i Hellas begynner vil regjeringen overføre tusenvis av offentlige ansatte til en omplasseringsliste (Hvor de får 75 % av lønnen sin og sparken om de ikke får nytt arbeid innen 8 måneder) i et forsøk på å overbevise en inspeksjons-gruppe fra Troikaen om at Hellas fortjener mere redningspenger.  Som et ledd i dette henger fortsatt trusselen om å putte de offentlige ansatte under «sivil mobilisering» - noe som vil si at det å legge ned arbeidet for å gå ut i streik blir likestilt med å desertere fra hæren. Hellas er ekstremen i dag, men de vonde realitetene kommer til overflaten langt uten for de greske grensene.

Tidligere i år, i Danmark, ble 70.000 lærere utestengt fra arbeidet i fem uker, fra 25. mars og frem til 25. april. De ble offer for en lockout fra staten. Dette rammet mange arbeidstagere og 900 000 elever som ikke fikk undervisning. I Danmark var tvisten om avtalebaserte rettigheter. Her prøvde en aggressiv arbeidsgiver med støtte i regjeringen (Sosialdemokratisk!) å tvinge gjennom sitt syn. Over 2 millioner skoletimer ble avlyst før regjering brøt inn og påtvang lærerne et resultat som favoriserte arbeidsgiver; skolelederne fikk retten til å disponere den enkelte lærers tid, og retten til redusert arbeidstid for eldre lærer blir utfaset. Mer om dette kan en lese hos Dansk Radio, følg linken: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/04/25/110118.htm

I Norge vil lærerne gå i forhandlinger denne høsten (arbeidstidsavtalen har blitt prolongert frem til 31.12.2013) og UNIO tror neppe at de vil oppleve det samme som sine danske kolleger (selv med en blå-regjering), men eksemplet fra Danmark viser at trykket øker stadig, uansett hvor fjernt Hellas føles i dag.  Rådmenn under KS-landsmøte (arbeidsgiverorganisasjonen i kommunesektoren) uttalte blant annet: «Det er interessant at arbeidsgiverne i Danmark er så sterke at de kan gjennomføre lockout av lærerne. Der står ikke vi i KS i dag, men det kan være noe å se på fremover», «Gi oss oljeturnuser, så skal vi fikse masse heltidsstillinger. I dag sitter kompetansesentrene og de tillitsvalgte og blokkerer muligheten til å gjøre noe med turnusene». Og «Gi oss styringsretten over arbeidstiden. Det er håpløst å se at en rettighet tilkjempet fagbevegelsen i en helt annen tid, i en helt annen situasjon, skal gjelde i dag. Neste mulighet for å gjøre noe med dette er hovedoppgjøret til neste år».  (http://www.fagbladet.no/nyheter/article6638207.ece)

Det handler om mer enn lærerne i Norge, og det samme gjør det i Hellas; Offentlig sektor er truet, og med den hele vår fremtids lykke. På samme måte som de greske kommunistene i KKE i mai viste motstand mot å gå ut i stor streik (Noe som i etterkant viste seg å være riktig analyse, med tanke på resultatet; Det ble aldri gjennomført en lærerstreik i Hellas i mai), så ser vi i Norges Kommunistiske Parti også realitetene som finnes innen for de norske fagforeningene. Vi opplevde den første streiken i staten på 28 år i 2012 under en rødgrønn-regjering, og jeg har selv vært med i to streiker mot KS (2010 og 2012). Og den kommende blå regjeringen vil nok heller ikke ha noen problemer med å innfri arbeidstagernes lønnskrav; 2012: Vi kom aldri så langt som til å diskutere lønn, Jan Davidsen, leder for Fagforbundet). Arbeiderkamp er mer en lønnskamp.

Det som kjennetegnet begge streikene mitt fagforbund hadde med KS var at de handlet om mer enn lønn, og at mot slutten av streikene i 2010 og 2012 så var lønn nærmest det eneste Media og de streikende pratet om. Og den norske arbeider er ikke nødvendigvis så misfornøyd med lønna si. Ja, det er kjekt å få mere, men for de fleste så har de til brød på bordet og melk i glasset. Det var ikke høy stemning blant massene for lønnstreiken i 2010, selv om enkelte nostalgiskere i de ulike forbundene syntes det var artig å få oppleve ungdomstida igjen med rope et slagord eller to fra en scene foran masse folk. I 2012 var det blitt enda mer markant dårlig stemning på grasrota – den norske arbeider vil gå på jobb, og det vet den kommende regjeringen. Det som også var spesielt i 2012 var at de organiserte i Oslo Kommune kom til enighet – med klausulen: Blir det bedre på landsbasis, så skal vi få den avtalen i stedet. Det ble bedre på landsbasis, og det er greit nok det, men sprekken ble observert. Lønnskampen vant vi i 2012, men på medlemsmøtet i etterkant spurte jeg en lokal hovedtillitsvalgt om han var fornøyd med resultatet på noen av de andre områdene: Det vil jeg helst ikke svar på, sa han.

Det gjør vondt å si det, men jeg tror jeg ser konturene av hvordan den norske fagbevegelsen kan knuses. Er det noen andre på venstresiden som ser det samme? Høyrekreftene ser nok – og har stålkontroll på - akkurat det samme som jeg ser.

Blir det streik i Hellas? Ja, det blir det. PAME har varslet flere, og ADEDY vil ta sin. Lærerne? Tja, vi får se, det er flere stemmer som har pekt på fagforeninger i både Europa og USA og besverget de som svikere i arbeiderkampen tidligere. Den greske lærerstreiken i mai, som det aldri ble noe av, var kanskje et resultat av en vilje som ikke reflekterte realitetene. Det greske kommunistpartiet så dette da, og de ville ikke ha denne streiken så lang som OLME gjør den nå.

Et opprør – uansett hvor stort og nødvendig pressende, eller lite og opplevd unødvendig – må ledes, og på det punktet er Hellas og Norge i dagens situasjon totalt likestilt: Det er bare Det kommunistiske parti som har teorien og analysen til å få jobben gjort.

Geir Skavern

Leder, NKP Midt-Norge
Utskrift