Greske lærere ut i streik?

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Lærere og universitets-professorer i Hellas planlegger å gå ut i streik ved starten av det greske skoleåret. Lærerne i Hellas har fått sine lønninger og yrkesfordeler kuttet slik at det resulterer at de mister to måneders lønn, det er teacherssolidarity.com som melder dette. I det siste har hundretusenvis av mennesker vært ute i gatene, og lærerorganisasjonene ønsker å markere seg i mot innsparingstiltakene som legger landet i ruiner. Over tusen skoler skal stenges, klassestørrelsene stiger og det er mangel på læremidler. Den greske regjeringen har navngitt 2122 lærer ved videregående skoler som skal suspenderes fra sine jobber (workersliberty.org). Lærerne vil som mange andre deler av offentlig sektor bli gitt 75 % lønn og gitt omplasseringsstatus. Etter åtte måneder vil de få sparken om de ikke har funnet seg nytt arbeid. Og det kommer flere kutt. Behovet for å si klart nei til denne skremmende utviklingen er helt klart tilstede.

 

Det er varslet suspensjon av ytterligere 8000 offentlige ansatte innen utgangen av september (1500 av disse er lærere), 12000 flere innen utgangen av 2013 og totalt 160000 innen 1. januar 2016. Skolevaktmester-ordningen er også avviklet, dette arbeidet vil nå bli utført av enten skolenes rektorer eller lagt ut på anbud.

I fremtiden vil det i følge regjering bli innført en fire-fasers prosedyre: en evaluering av skole strukturen, iverksetting nye planer, kansellering utvalgte stillinger og alle arbeiderne må søke på nytt innen de gjenværende stillingene. I år er ikke evalueringsprosessene klare, så allerede eksisterende statistikk vil være den eneste faktoren som benyttes når regjeringen fjerne jobber innen det greske skoleverket.

Nyhetsbyrået Anampa melder at den siste utviklingen er at streikene vil bli iverksatt etter 16. september. I et møte i den greske føderasjonen av offentlige videregåendeskole lærere, OLME, gikk representantene for ANTARSYA (Anti-kapitalistisk Venstre Kooperasjon for å styrte), en radikal venstre koalisjon, inn for en udefinert streikeperiode. Representantene fra KKE gikk for en 48 åtte timers streik. Syriza-majoriteten vil ha 5 dager.

Ved den siste lærerstreiken i mai kalte Zyriza-majoriten i lærernes fagforening OLME 88.000 lærere ut i streik. Dette var i forkant av skolenes eksamensperiode. KKE og PAMA fikk ikke flertall for å ha en tidsbegrenset to dagers streik før eksamenene. Samtidig med dette oppfordret KKE ungdomsgruppe KNE studentene til å fokusere på eksamen og ikke på lærernes streike planer. Ville den i det hele tatt bli gjennomført?

Streike retten i Hellas er under konstant angrep. Regjering i Hellas utlyste i mai såkalt «sivil mobilisasjon», et grep som gjør at det å gå ut i streik blir like stilt med å desertere. Å delta i streik kan da føre til masse oppsigelser, arrestasjoner og fengselsstraff. Dette er tungt for utsatte ansatte i gresk offentlig sektor å bære på sine skuldre. KKE ønsket i mai at lærerne utsatte streiken og heller fokuserte på å delta i en massiv general streik i juli. Det gikk ikke det Syriza-styrte fagforeningen OLME med på.

World Socialist Web Site (wsws.org) skriver at når OLME gikk ut offentlig og søkte assistanse fra de største fagforeningene for en streik i mai, så var dette kun et politisk teater, og at OLME aldri hadde tenkt å utføre streiken. I tolvte time ble streiken avblåst. Støtten til streiken hadde forvitret. KKE hadde gjort den korrekte analyse. Støtten var ikke til stede.

Den «endelige» avgjørelsen for både gjennomføring og lengde på en eventuell lærerstreik vil bli tatt 9. september. Utviklingen den siste perioden har ledet til at oppmøtene på de forberedende streikemøtene har falt drastiske (greekreporter.com). Det virker like vel som om fagforenings-toppene ønsker å gjennomføre en fem dagers streik mellom 16. og 20. september. KKE ønsker en 48 timers streik. 5 dager kan putte et press på de organiserte som i ytterste konsekvens kan lede til at streiken utgår. En seier for hvem?Utskrift