Om NKP Midt-Norge

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Norges Kommunistiske Parti(NKP) ble stiftet 4. November 1923 og har siden dette kjempet for folkemakt og sosialismen-kommunismen.

NKPs ideologiske fundament er den vitenskapelige sosialismen: Marx, Engels og Lenins revolusjonære teori om samfunnets utvikling og arbeiderklassens frigjøring fra utbytting – det vil si med andre ord – Marxismen-Leninismen.

Det kommunistiske ungdomsforbundet – UngKommunistene i Norge(UngKom) – er partiets ungdomsorganisasjon.

Avisa Friheten er partiets hovedorgan og finnes både på nettet og som papirutgave.

Falken Forlag er partiets bokforlag og kan tilby en alt fra de klassiske politiske verkene til Marx, Engels og bøker om motstandskampen under 2. Verdenskrig og NKPs historie i tillegg til en rekke barnebøker, skjønnlitteratur, faglitteratur m.m.

NKP er den norske seksjonen av den Internasjonale Kommunistiske Bevegelse og har et stort og bredt nettverk av internasjonale relasjoner med kommunist- og arbeiderpartier og andre revolusjonære og antiimperialistiske krefter over hele verden.

NKP er aktivt med i klassekampen i Norge og er organisert i lokale og regionale lag – fra Finnmark i nord og til Agder i sør.

NKPs sentrale lederskap velges av landsmøte, som er partiets øverste organ og avholdes hvert tredje år. NKPs 27. landsmøte ble avholdt i 2010. Der velges også Sentralkomite (som møter regelmessig i løpet av året) og Sekretariatet(valgt av Sentralkomiteen) som ivaretar det daglige organisatoriske og politiske arbeidet sentralt.Utskrift