Valget

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Historien har vist at alt hva arbeiderklassen har oppnådd, det har den oppnådd gjennom kamp. Aldri har noen arbeidsgiver eller kapitalistisk regjering løst arbeidernes problemer frivillig. Vi må kjempe for våre rettigheter. Det som skjer nå er - uansett farge på regjerings-tøfflene - at vi må kjempe for å beholde våre rettigheter.

Norges Kommunistiske Parti og Den internasjonale kommunistiske bevegelsen vil aldri akseptere tanken om å gi opp klassekampen.

 

Vi kjemper for deg, arbeider!

 

Vi tror på de uavhengige fagforeningene. Vi vet at vi lever i et samfunn bestående av klasser.

 

Med resultatet av Valg2013 - uavhengig av hvordan kampen mellom blokkene ender - så vil angrepene på arbeiderne og deres arbeidsforhold fortsatt å øke i omfang. Og arbeider er du; enten du får lønn, studielån eller ukelønn! Derfor vil kommunistene alltids kjempe for at fagforeningene skal være økonomisk uavhengig og uavhengige i det politiske systemet; fagforeningene må stå fri til å kjempe mot de destruktive vedtakene dagens politikere gjør og ønsker å gjøre.

 

Vi vet at uavhengig av resultatet 9. september så vil arbeidernes - kommunistenes - kamp for frihet og menneskerettigheter bli angrepet. Enten unnskyldningen er finanskrise eller terrorisme så vil toppene forsøke å skru klokka tilbake, redusere våre rettigheter og berike seg selv på vår bekostning.

 

Freden - Det viktigste av alt.

 

Historien viser oss at bare over de siste åtte årene så har AP-SV-SP løpt løpet til imperialistene. Valget vi kommunister tok i 1975 med å ikke gå inn i SV har ettertrykkelig blitt bevist som korrekt. Krigsmaskinen ruller. Tiden vil vise at vår standhaftighet og evne til ikke å gå på kompromiss med oss selv også vil gjelde i vårt forhold til Rødt, som sakte men sikkert glir mot sentrum i sin søken etter velgere for et mål de ikke lenger tør å si høyt og snart har klart å viske helt ut. Venstre-populister!

 

Bare vi er NKP! Arbeidernes ufravikelige parti!

 

Utdanning!

 

Partiet er viktig, og for å være et dyktig parti har vi mer for våre medlemmer enn gratis pizza og filmkvelder. Vi vet at skolering fører frem. Vi tror på den vitenskaplige sosialismen, kompetanse og utdanning. Rett person på rett plass, og dyktigst når det gjelder! Lær deg å lese samfunnet for det det er!

 

Utdanningen av våre medlemmer og tillitsvalgte er viktig.

Utdanning og dannelsen av elever og studenter må være reell og gjenspeile virkeligheten.

Utdanning, kompetanseheving og faktisk medbestemmelse for alle arbeidere!

 

Vi vet at skal overføringen av makt, produksjonsmidler og produksjonsressurser lykkes så må arbeiderne få faktisk tilgang til livslang læring - Arbeidere skal ikke bare stues bort i et hjørne i påvente av en robot som skal erstatte de.

Vi vet arbeiderne kan - Vi vil gi arbeiderne ansvar!

 

Rasisme

 

Imperialismens ansikt viser dets stygge vesen på så mange måter. Kapitalismen går hånd i hånd med rasisme. Det er Årsak - Effekt. Vi må ikke anstrenge oss nevneverdig for å se resultatet av den vestlige imperialismen som styrter menneskelig katastrofer inn i våres liv - gang på gang. Selv ikke Norge har fått beholde sin uskyld i den imperialistiske verdenskrigen. Vold avler vold, og med denne utviklingen er våre medborgeres holdninger truet.

 

Spiralen vi synker ned i må bekjempes. Tenk at vi fremdeles må kjempe mot tanker som sier at en persons tro, legning eller hundfarge er årsaken til ondskap! Hvordan vi definerer ondskap er svært forskjellig fra menneske til menneske - men den smerten og lidelsen som en så stor del av verdens befolkning daglig må oppleve er skapt av en enkel årsak: Pengene får styre. Knus pengamakta! La menneskene bestemme! Vi vil ikke få en verden uten rasisme eller med full likestilling mellom kjønnene før kapitalismen er styrtet og kommunismen er kommet. Men dette hindrer ikke vår forpliktelse til å bekjempe undertrykking i dag - Når som helst og hvor som helst!

 

Vi er Norges Kommunistiske Parti. Vi var her i går, vi er her i dag og vi vil fortsette til kampen er vunnet!

 

Verden helbredes ikke av kompromiss og evnen til å overse. Du skal ikke stemme på det partiet du tror vinner, du skal stemme på det partiet som har rett! Du skal ikke stemme på det partiet som gir deg mest sukkertøy eller har det mest cathcy slagordet. Du skal stemme på hva partiet vil med verden!

 

Ikke stem på stortingspartiene, ikke oppmuntre kaksene; for det er det de har blitt. De er fortapt i seg selv, pengemakta og fjernt fra både arbeid og forpliktelser.

 

Stem NKP - da vet du at du har sagt det du ville si! Og det sier masse om deg!

 

Men husk,

det viktigste er ikke at du stemmer...

 

Stortingsvalget er bare et valg, hvert fjerde år.

Det viktigste er at du engasjerer deg, kjemper for en verden fri fra undertrykkelse og tør å stå for den du er!

 

Engasjer deg!

 

Folkemakt Mot Pengemakt!

Geir Skavern

Leder, NKP Midt-Norge
Utskrift