Til støtte for havnearbeiderne

Av 578 deltagere på Trondheimskonferansen 2016 var andelen med direkte tilknytning til Trondheim ca. 15 %. Trondheimsresolusjonen som ble enstemmig vedtatt på konferansens siste dag inneholdt følgende tekst:

I 27 måneder, fra 1. november 2013, har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale i Risavika med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO konvensjon nr. 137. Havnearbeiderne fører også arbeidskamper i flere andre havner i Norge. Fagbevegelsen må mobilisere og støtte de som står i kampene.
Trondheimskonferansen 2016 krever at Transportarbeiderforbundet i samarbeid med LO og andre LO-forbund tar ut flere grupper i sympatistreik med havnearbeiderne. Denne kampen har norsk fag- og arbeiderbevegelse ikke råd til å tape.

Årsmøtet i Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge oppfordrer alle av arbeiderklassens organisasjoner og foreninger til å støtte opp om havnearbeidereneskamp og fagforeningskameraters ønske og vilje til å kjempe ved deres side; Dette er en kamp som angår oss alle sammen – Og med en fellesfront vil ikke arbeidsgiversiden ha noen mulighet for å vinne; De dere støtter i dag vil stå ved deres side i morgen!

Årsmøte 2016
Norges Kommunistiske Parti
Midt-Norge

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!