Stopp galskapen – La fjella leve!

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Den planlagte vindmølleparken på Fosnafjella med sine 278 vindturbiner er en miljøkriminalitet av gigantiske dimensjoner. En miljøkriminalitet velsignet av den norske regjering med støtte av storkapitalen uten tanke for konsekvensene annet enn profitt. Det verste overgrepet gjøres mot de sør-samiske rettighetene, deres næring, bosetting og kultur. Vindmøllene kommer i et område som i århundre har vært kjerneområdet for reindrift og samisk bosetting. Den sør-samiske kulturen er en særegen og unik kultur med eget språk, tradisjoner og historie, tett knyttet til reindrift. Reindrift og sør-samisk er to sider av samme sak og gjensidig avhengig av hverandre for å kunne overleve. Det sør-samiske er en minoritet blant minoriteter, og er på Unescos liste for utryddings truede språk og kulturer. Sør-samiske ledere har tatt til orde for å fremme tiltak som kan stoppe denne utbyggingen. Utfordringen er at dette er et regjeringsvedtak og vanskelig å få omgjort. Nå håper samene gjennom sameparlamentet å påvirke stortinget til å stoppe denne utbyggingen. De er og villige til å ta dette til Menneskerettighets domstolen og til topps i FN systemet, da ILO konvensjonen 169 om urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin kultur og næring ikke er ivaretatt. Problemet er at denne prosessen maler langsomt, og imens kan utbyggerne iverksette sine planer. Selv om sør-samene har en god sak arbeider tiden imot, derfor trenger de all den støtte og hjelp de kan få. Saken minner mye om utbyggingen av Alta elva som i ettertid er erkjent var unødvendig. Det enorme begjæret etter økonomisk vinning overskygger alt og tilsløres i falske festtaler om bevaring av miljøet, behovet for et grønt skifte og nye arbeidsplasser. Vindmøllene på Fosen er nok et eksempel i denne sammenheng; Storsamfunnets overgrep mot naturen og en minoritets, en urbefolknings interesser. Norges Kommunistiske Parti vil LA FJELLA LEVE, og støtter sør-samenes krav om å stoppe dette prosjektet.

Arne Margido Bye

Norges Kommunistiske Parti.

Utskrift