I Trondheim deltok 3000 mennesker i et av de største 1. mai togene i byen på lenge

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

■ Et meget stort og mektig demonstrasjonstog
I et nydelig og varmt vårvær ble 1.maidagen 2016 i Trondheim en mektig manifistasjon av samling, samhold og styrke. Spesiellt i dagens situasjon med 140 000 arbeidsledige i landet og kriser i mange norske næringer er det viktig at arbeiderbevegelsen står samlet mot den blå/brune regjeringens fortsatte utspill med omfattende privatiseringspolitikk, skattelette for de rikeste og norsk tariff og fagforeningsknusing. Disse temaene samt mange andre viktige politiske saker, som LO ledelsens unnfallenhet i den nå over 30 måneder lange kampen mot utestengelse av norske bryggearbeidere i havnearbeiderkonflikten, samt den pågående og rettferdige streiken blandt de hotellansatte, ble også tatt opp av Midt-Norge NKPs 1.mai talere ved dagens bekransninger rundt om i byen. På minnesmerket over våre falne på Domkirkegården var det Midt-Norge NKPs leder Geir Skavern som sto for talen og bekransningen, etterfulgt av en stor takk fra LO leder i Trondheim for NKPMNs innsats for bryggearbeidernes rettigheter med partiets oppstart og drahjelp med støtteaksjoner på hurtigrutekaia i Trondheim. Ved Thornæs bautaen i parken med samme navn var det kamerat Janina Hortman som holdt talen og bekransningen. Med en meget kraftfull feiring av arbeiderklassens kamp og festdag som startet med et godt besøkt åpent NKP partikontor og gratis 1.maifrokost på samme sted, er det bare å si vell blåst til neste samling kamerater.
Tekst og foto Knut Eide

Utskrift