Folk trenger hus og hus trenger folk

I flere tiår har en eiendomsspekulant med overlegg latt to hus på Møllenberg i Trondheim, forfalle. Disse to husene, i enden av Nedre Møllenberggate er fra 1800 hundretallet og erklært verneverdige; Med begrunnelsen at husene er blant de siste av den karakteristiske Møllenberg bebyggelsen. Ut fra denne erkjennelse tillater de kommunale myndigheter ikke å rive, men kan heller ikke pålegge istandsettelse. Huseier på sin side spekulerer i dette og lar tida arbeide for seg slik at han kan oppføre nye moderne boliger på eiendommene.

Taktikken er velkjent og godt brukt når det er kapitalen som bestemmer byutviklingen, og ikke de som er valgt til å styre. I en tid der Trondheim kommune har flere hundre bostedsløse og mangel på kommunale leiligheter er det uansvarlig at de aksepterer tingenes tilstand. 

Hadde det vært en gårdbruker som  vanskjøttet sin gård og grunn på samme måte, bare la alt forfalle, hadde han vært fradømt retten til å være gårdbruker for evig tid. Dette bør også gjelde gårdeiere som lar sine eiendommer forfalle i spekulasjons øyemed. Her bør kommunen som ansvarlig myndighet overta eierskapet ved ekspropriering, og iverksette tiltak slik at helheten i i bydelen opprettholdes og det kommer folk i husene.


Arne Margido Bye
Norges Kommunistiske Parti
------------------------------------
NKP Midt-Norge

Olav Tryggvasons gate 5
7011 Trondheim

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!