Ja til Fred - Nei til NATO

NeiTilNATO Trondheim

Aktivister i Trondheim har vært ute på en plakataksjon i byen. Dette i forbindelse med det kommende NATO-toppmøtet i Warszawa 8-9. juli.

Vi protesterer mot NATOs aggressive planer om å plassere tropper og moderne militært utstyr tettere og tettere på Russland. På denne måte eskalerer de spenningen og skaper forutsetning for en krig i Europa på befolkningens bekostning.

Les erklæringen fra Initiativet (Europeiske Kommunist- og arbeiderpartier) vedrørende NATO-toppmøtet her

Vi protesterer mot NATOs planer om å oppstille nye våpensystemer og på denne måte intensivere våpenkappløpet. Vi protesterer mot å anvende midler på militær opprustning ved å overføre midler fra sosiale områder, fra blant annet helse og utdanning, til å tjene imperialistenes forberedelse av kriger og intervensjoner.

Vi sier Nei til imperistisk aggresjon og kriger.AudunBlixNordlid NATO Trondheim

Nei til NATO og Nei til kapitalismen

JA TIL FRED!

Vær med å spre informasjon selv!

Last ned plakat og løpeseddel her:

Ja til Fred - Nei til NATO

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!