Ingen vinner en atomkrig

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

I dag, den 6.august i 1945, ble den første atombomben sprengt over Hiroshima i Japan. Tre dager etter ble en ny bombe sprengt over Nagasaki.  Til sammen drepte disse to bombene 110.000 sivile og skadet 130.000. I 1950 døde 230.000 mennesker fra skadene eller radioaktiviteten. Den verste massakren av uskyldige mennesker fra atomvåpen var et faktum.

Psykiske skader ble påført millioner som lider den dag i dag. Vitenskapsmenn, jurister, leger og organisasjoner mot atomvåpen over hele verden har i årene etter fordømt bombingen, og kalt atomvåpen det verste utryddelsesvåpenet og en trussel mot menneskeheten. Atomvåpen har ikke noe med forsvar av nasjoner å gjøre. Bruk at dette grusomme våpenet er en forbrytelse mot menneskeheten. Ingen vinner en atomkrig.

Norges Kommunistiske Parti krever på vegne av atomdødens ofre, og for å berge menneskehetens framtid, at Norges snarest undertegner erklæringen som kriminaliserer og forbyr alle typer kjernevåpen.

Fred og nedrustning er en forutsetning for å løse grunnleggende sosiale og økonomiske problemer i hvert enkelt land og globalt.

Kommunistene mener at forholdet mellom stater og nasjoner må bygge på:

Geir Skavern

Leder, NKP Midt-Norge

Utskrift