Er det straffefrihet for voldtekt i Norge?

Mandag 8. august arrangerer Kvinnefronten demonstrasjon i Trondheim for kvinners rettsikkerhet.

NKP Midt-Norge oppfordrer alle medlemmer og sympatisører til å stille opp!

Det vil være arrangementer flere steder i landet samme dag.

I Trondheim blir demonstrasjonen gjennomfør på Torget, fra klokken 17:00.

Les mer om arrangementet her

(Bilde: Kvinnefronten)

 

Arrangøren stiller spørsmålet: Er det straffefrihet for voldtekt i Norge?


Hele 9,4 prosent av norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år. Og bare 11 % anmelder meldte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2014.


Det er ikke en rettstat verdig at voldtekt skal kunne skje helt straffefritt, selv med overveldende bevis. Arrangørene henviser til en nylig avsagt domsavgjørelse hvor tre menn ble frikjent for voldtekt av en 18-år gammel jente. Tre av fire meddommere mente at "det ikke var tilstrekkelig bevist at jenta opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene». Dette mente de til tross for at hun var sterkt ruset. Så ruset at blodprøven viste at det kunne vært en dødelig dose. (Les mer inne på arrangement-siden)

NKP mener klasseundertrykkelse og kvinneundertrykkelse er flettet sammen. Dette kompliserer de sosiale motsetningene. Gjennom kvinnenes egen kamp har folks bevissthet om dette endret seg i positiv retning, men det gjenstår ennå en lang kamp.

Hele arbeiderklassen må gjør seg kjent med og anerkjenner kvinners faktisk livs- og arbeidsvilkår; Det er ikke reell likestilling i Norge i dag – Hverdagen er lettere for menn.

Kvinner og menn i alle klasser og grupper som utbyttes og undertrykkes, må i fellesskap kjempe for å endre samfunnsforholdene. Kultur- og underholdningsprogrammer, film og fjernsyn, litteratur og andre uttrykks- og påvirkningsmidler kan ikke domineres av profittinteresser med vold, pornografi og kriminalitet som spekulasjonsobjekter. Menneske kroppen kan ikke framstilles som varer som kan kjøpes og brukes alt etter tilgjengelighet og pris. Vi må kjempe mot digitalvold og trakassering, som 38 % kvinner og 20 % menn rammes av.

Vi kan ikke akseptere at 1 av 10 norske kvinner må oppleve å bli voldtatt.; At kun 1 av 10 av disse orker og anmelde voldtekten; At 8 av 10 politianmeldelser henlegges; Derfor kan vi si at i praksis er det bortimot straffefrihet for voldtekt i Norge.

NKP støtter de krav kvinner reiser på grunn av det kapitalistiske samfunn, som tilsynelatende er godt, men likevel er proppet med umenneskelighet. Vi må se sammenhengene – Arbeiderklassens kvinner vil forbli undertrykket og utbyttet under kapitalismen.

Klassekamp er kvinnekamp.

 

Geir Skavern,

Leder,

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!