Demonstrasjon for kvinners rettssikkerhet i Trondheim

Kvinnefronten avholdt demonstrasjoner flere steder i Norge mandag 8. august for å vise at det ikke lenger tolereres at menn kan gå straffefritt fra en voldtekt. I Trondheim møtte ca. 700 personer frem for å vise sin støtte til dette kravet. Konferansier og lokal kontaktperson var Astrid Holm.

Astrid Talgø var en av appellantene fra Jentevakta, en frivillig organisasjon under Krisesenteret i Trondheim, bestående av unge kvinner, for ungdom mellom 10 og 25 år.

Selv ikke de kan alltid råde voldtektsoffer til å anmeldesakene sine, selv om de så gjerne vil, sa Talgø. Hadde Andrea Vold Vollum kommet til Jentevakta, og de hadde sett på forholdene i saken, så vil de i hennes tilfelle mest sannsynlig valgt å anbefale anmeldelse. Her var bevisene så sterke, men så skjer det igjen: De går faen meg fri denne gangen også, sa appellanten fra Jentevakta.

For det er ikke noe engangstilfelle, gruppevoldtekten i Hemsedal er som mange andre saker. Offeret blir ikke trodd. Det er dette som dannet grunnlaget for at det var demonstrasjonen; Kvinners rettssikkerhet.

Appellantene – fra Kvinnefronten, Rødt, SV, Norsk Folkehjelp, Jentevakta og Fellesorganisasjonen (FO) – var alle inne på det samme; Hvor lite likestilt vi egentlig er i Norge, når kvinner må leve i frykt for å gå alene.

Mona Berger fra Fellesorganisasjonen beskrev det godt med sin appell til alle offer for voldtekt: Det er greit å feste alene, det er greit å flørte, det er greit at du drakk for mye, det er greit at du tok dop, det er greit å gå lettkledd, det er greit å gå i parken alene, det er greit å sovne på en sofa, det er greit å stole på en fremmed; For ingen av disse tingene betyr at du gir samtykke!

 

Holdninger og opplysningsarbeid

Astrid Talgø, fra Jentevakta beskrev også en viktig virkelighet å erkjenne: De fleste av ungdommene de møter gjennom sitt opplysningsarbeid, de får ikke undervisning i hva voldtekt er, verken i skolen eller hjemme. Ungdom lærer hva voldtekt er via media, og voldtekt for de fleste blir kun overfallsvoldtekt. Ungdom må lære at lista for seksuelt overgrep er – og skal være! - langt lavere. Det å ombestemme seg må bli respektert. Det å si nei og bli hørt, det er din rett.

Når slike holdninger las utvikle seg blant barn og unge, så kan det si noe om hvilke holdninger som kan eksistere hos legdommerne i rettssystemet, sa Jentevaktas Astrid Talgø.

Advokat Harald Stabell til Aftenposten (5.8.2016):Det er alminnelig kjent at lekdommere oftere vil frifinne i voldtektssaker enn det fagdommerne vil. Det var dette som fant sted i Hemsedal-saken.

Holdningsskapendearbeid må inn i skolen, fra tidlig av. Seksualundervisning, informasjon om vold i nære relasjoner og holdninger til voldtekt må løftes frem i skolen. Og det handler ikke om å rette undervisningen mot jenter og kvinner alene, gutter og menn må lære holdninger og kjenne sitt ansvar.

Kvinner og menn i alle klasser og grupper som utbyttes og undertrykkes, vi må i fellesskap kjempe for å endre samfunnsforholdene. Kultur- og underholdningsprogrammer, film og fjernsyn, litteratur og andre uttrykks- og påvirkningsmidler kan ikke domineres av profittinteresser med vold, pornografi og kriminalitet som spekulasjonsobjekter. Menneskekroppen kan ikke framstilles som varer som kan kjøpes og brukes alt etter tilgjengelighet og pris.

 

Vi må være en rollemodell

Norsk Folkehjelp driver forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser, deres appellant, Poyan Asgari Renani sa at når de reiser ut i verden for å løfte menneskeverdet, kjempe for likestilling og konfrontere fordommer; Da trenger de et land de kan bruke som eksempel.

Slik rettsikkerheten er for kvinner i overgrepssaker er i dag, så er ikke Norge dette eksempelet. Vi kan ikke leve med å være et samfunn- og ha et rettssystem hvor 1 av 10 norske kvinner må oppleve å bli voldtatt.; At kun 1 av 10 av disse orker og anmelde voldtekten; At 8 av 10 politianmeldelser henlegges.

 

(Bilde: Kvinnefronten)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!