NKP i Trondheim på stand i Nordre

Skrevet . Publisert i Midt-Norge

Spredde informasjon om havnearbeiderkonflikten ved å dele ut egenprodusert brosjyre og Avisa Frihetens temanummer (Som kan kjøpes i digital form her)

Det var en god dag å stå på stand, og vi merket at studentene var kommet tilbake til byen; Flere gode samtaler.

Havnearbeiderkonflikten opptar oss, den må det; Den er så prinsipielt viktig. Pausen i meklingen i forrige uke var kanskje litt overraskende, men NHO er nok fortsatt den svakere part; Arbeids(giver)livet i Norge er to-delt, du har både interessene til nasjonale selskap og internasjonale selskap, disse er ikke bestandig i  enighet – Noe lignende så vi i hotell- og restaurantstreiken, hvor de stor kjedene hadde andre motiver og interesser enn de små, uavhengige aktørene.

Brosjyren vi laget tok også opp: Forsvar dine rettigheter; Du skal ha en lønn og leve av og en jobb du kan leve med, om skjevhetene i samfunnet – og den stiller spørsmålet om hvorfor arbeiderne skal godta mindre samtidig som eierne får mer.

I tillegg:

Hvorfor får du ikke en lønn å leve av? Fordi det er et kvinneyrke?

Norge skal være et av verdens mest likestilte land. Likevel: Det er bedre å være mann, enn å være kvinne.

Renholdere, barnehageansatte, helse- og omsorgsarbeidere, sosialarbeidere og flere omsorgs og tjenesteytendeyrker domineres av kvinner.

Skal det være slik?

Arbeidsmiljøet er dårligere i kvinnedominerte yrker: Flere oppgaver, større tidspress og færre ressurser kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn.

Kilder:

Kommunalrapport: 2014

Statens arbeidsmiljøinstitutt: 2016

 

Skrevet av:

Geir Skavern

Leder, NKP MN

Utskrift