Økonomisk støtte til havnearbeiderne

Norsk Havnearbeiderforening har sendt ut en oppfordring om økonomisk støtte til de streikende i havnene i Stavanger, Mosjøen og Tromsø. Det er ikke lett å leve på streikebidrag.

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge vil hedre Rogaland distrikt av NKP for at de på torsdag 25. august bevilget 1000,00 til de streikende havnearbeiderne. 

 

Vi svarer på Rogaland distrikts oppfordring: NKP Midt-Norge gir 1250 kroner til de streikende havnearbeiderne.

Vi sender oppfordringen videre til de øvrige av partiets distriktslag i Norge om å gi pengestøtte; Støtt havnearbeiderne! Deres kamp er vår kamp!

Bidrag kan gis til havnearbeiderne via kontonummer: 3060.19.62566

 

For styret i NKP Midt-Norge,

Geir Skavern,

Leder NKP MN

 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!