Stortingsvalget 2017. Faglig mobilisering foran Stortings­valget 2017. Fagbevegelsens konkrete krav.

LOiTrondheimlogo
 
 
 
INVITASJON TIL FAGLIG HALVDAGSKONFERANSE OG SOSIAL OG KULTURELL SAMLING.
 
Lørdag 3. september 2016 kl. 15.00 – 19.00, deretter sosialt samvær.
 
Sted:     Lokalene til Fagforbundet Trondheim i Munkegata 17/19, ved torvet.
Stortingsvalget 2017. Faglig mobilisering foran Stortings­valget 2017. Fagbevegelsens konkrete krav.
ü  Engasjere fagforeningene / tillitsvalgte til mobiliseringsinnsats for å fremme krav / reversering av høyrepolitikk foran Stortingsvalget 2017.
ü  Hvordan skal fagbevegelsen jobbe fagligpolitisk frem mot Stortingsvalget?
 
Innleder:       Roy Pedersen, leder av LO i Oslo.
Pensjon – ungdom og pensjonister og pensjonskrav foran LO-kongressen 2017 og Stortingsvalget 2017.
Innledere:     Arne Byrkjeflot, leder av Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening / styremedlem LO i Trondheim
Thomas Bakken, leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim / styremedlem LO i Trondheim
Etter den faglige konferansen blir det sosialt samvær m/kulturelle innslag
ü       Musikk ved Eilert Ottem
ü       Historier fra et langt arbeidsliv ved Ingjald Gaare
ü       Bespisning i form av gryterett og salg av drikke.
ü       Allsang
Det er satt av litt tid til spørsmål, kommentarer og debatt. Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.
 
Påmelding: For å vite hvor mye gryterett som bør lages, ber vi om påmelding innen onsdag 31. august 2016 til
For nærmere informasjon:
Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim (tlf. 917 41 820)
Kristin Sæther, leder av Fagforbundet Trondheim (tlf. 977 37 708)
Thomas Bakken, leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim (tlf. 936 94 159)
John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)
Arrangør: LO i Trondheim, ungdomsutvalget LO i Trondheim og Fagforbundet Trondheim.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!