Ingen rasister i våre gater!

Vi har alle et ansvar å stå opp mot hverdagsrasismen; Soldiers of Odin er en rasistisk og fremmedfiendtlig gruppering. Hører du noen som står opp for dem og deres holdninger: Ta til motmæle!

Soldiers of Odin var natt til lørdag 10. september ute i Trondheims gater. NRK.no melder dette. De som ble observert fredag natt ble tatt med til politistasjonen av politiet, og det blir opprettet straffesaker; Om overtredelse av politiloven § 26 Forbud mot privat rettshåndhevelse. Soldiers of Odin blir bortvist fra Trondheim sentrum med hjemmel i politiloven § 7 Håndhevelse av den offentlige ro og orden.

Norges Kommunistiske Parti vil på det sterkeste uttrykke at Soldiers of Odin ikke er ønsket i Trondheims gater. Politiet skal sørge for at Trondheims gater er trygge, samtidig er det også viktig at medmennesker tar vare på hverandre og skaper rom for en opplevelse av å være trygg i samfunnet.

(Foto: Wikipedia/Justeraren)

Det vi ikke kan akseptere er at organiserte grupper, motivert av fordommer og fremmedhat, patruljerer byens gater. Dette skaper frykt, og motarbeider vårt ønske om et inkluderende samfunn. Alle skal sikres gjennom lov mot alle former for sjikane med utspring i fremmedhat og rasisme.

Arbeiderklassen kan ikke stå passiv å se på om landets lover brytes og det tys til vold. Samtidig må vi kunne se utviklingen i sammenheng – med blant annet økende innvandrerfiendtlighet her hjemme og den styrkede fascismen i Europa; Vi må søke til arbeiderklassen om å ta den revolusjonære prosessen videre; Vi må ha en samfunnsendring. Vi må ha et fellesskap, ikke stadig mer individualisering og oppstykking – Da vil vi alle svekkes!

Vi kan ikke nekte for at den stadige militæropprustningen vi ser - rettet mot ”terrorisme” - og terrorlovgivning i USA og Europa er en del av en fascistisk samfunnsutvikling i den kapitalistiske verden; Alt tyder på at denne makta ikke bare vil bidra til å øke rasisme og fremmed hate, det vil også brukes til en fortsatt avpolitisering av arbeiderklassen, og forfølgelse og undertrykking arbeiderklassens aktivister.

Vi må stå opp; Vi må stå sammen; Og vi må gjøre det før det blir for sent!

Geir Skavern

Leder,

NKP Midt-Norge

Emneord: Soldiers of Odin, Odins Soldater, Rasisme, Fascisme

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!