Navlebeskuelse i forsvarsdebatten

Adresseavisens Dahlback har en lødig omtale av US-marines på Værnes. Det er fomlende skiferdigheter og bjeffende generaler som muntrer. Den ufarliggjør den truende krigsforberedelsen NATO og Norge bygger opp. Hans lettvinthet om at «russerne rynker på nesen» er enten fjolleri eller total uvitenhet om alvoret i saken. Når NATO-general Neller sier at Norge er i krig er det mer dystert enn «bjeffing». Det er en bekreftelse på Trumps forkvaklete realitetsorientering av den internasjonale situasjonen med fare for en atomkrig.

Norges underkastelse av USAs militærpolitikk skaper bekymring i store deler av befolkningen. Styrke- og beroligelsespolitikken er erstattet av en provokativ avskrekning mot Russland. Værnesbasen må sees i den konteksten; ikke at det «bare» er 300 elitesoldater som skal lære å gå på ski. Det er en del av USAs globale militære opprustning. Vi som er for dialog, nedrustning og et nasjonalt styrt forsvar, kalles gjerne «naive» eller «virker navlebeskuende» (Dahlback). Vi som ikke tror på våpenterror har nærmest pådratt oss mental retardasjon – på nivå man fikk som følge av den «hemmelige ungdomslast» - man slo fast for et par generasjoner siden. I motsetning til et mentalt stabilt geni som USAs president. Liknende norske genier har derimot etter beste evne bidratt til helvete i Afghanistan, Irak, Libya og i Syria.. Ikke rart Solberg fikk klapp på skulderen i Washington. Det er uten tvil krigsnavlen som beskues mest i disse dager.


Harald Reppesgaard

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!