Midt-Norge

Leder Harald Reppesgaard

Nestleder

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no

Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Harald Reppesgaard er redaktør for NKPs avis Friheten. Han er også medlem av NKPs sentralkomite og styret i NKP Midt-Norge. Denne artikkelen, først presentert 22. februar ved ”Klassekampen 2014 – Hvordan havnet vi her”, i regi av NKP Midt-Norge, tar for seg prosessen med avpolitisering og avideologisering som har funnet sted i Norge etter den 2. verdenskrig. Harald Reppesgaard skriver i innledningen: Dette blir nok mye av et oppgjør med sosialdemokratiet og Det norske arbeiderparti. Jeg vil si at norsk arbeider- og fagbevegelse har oppnådd mye av sine seire i motvind som trass i mot røde, blå og rødgrønne regjeringer etter krigen. Spørsmålet artikkelen forsøker å gi oss et svar på, gjennom en historisk gjennomgang og analyse er: Hvorfor har det blitt slik?

Les mer: Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Utskrift E-post

8. mars: Da, nå og for alltid!

Trondheim 8. mars 2014. Torget fylles av mennesker. Kvinnedagen har sin største oppslutning på flere tiår, ikke bare i Trondheim, men over hele landet. Det er regjeringen som får æren. Dagens hovedparole: Forsvar abortloven - Nei til reservasjonsretten. 3500 mennesker tok til gatene i Trondheim. Over 10.000 i Oslo. Bergen hadde dobbelt så stort oppmøte som i «glansdagene» på 1970-tallet, med over 4000 oppmøtte. Endelig engasjerer 8. mars igjen!…

Les mer: 8. mars: Da, nå og for alltid!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!