Midt-Norge

Leder Harald Reppesgaard

Nestleder

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no

Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

Internasjonal Solidaritet 2014

Internasjonal Solidaritet 2014

På det 15. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Lisboa 8. – 10. november 2013 ble det laget en felles plattform for markeringen av viktige hendelser i 2014. Norges Kommunistiske Parti har – som del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen – et stort og viktig ansvar for å gjennomføre disse markeringene i 2014. Vi i NKP Midt-Norge skal også støtte opp med markeringer lokalt. Mer om den felles plattform for 2014, og de aktuelle internasjonale datoene kan leses her:

Les mer: Internasjonal Solidaritet 2014

Utskrift E-post

Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier.

Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier.

Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier (IMCWP) ble avholdt i Lisboa 8-10. november 2013. Tema var den økende krisen i kapitalismen, rollen til arbeiderklassen og kommunistenes oppgaver i kampen for arbeideres- og folks rettigheter. Møtet tok også for seg imperialismens offensiv, omstillingen blant de internasjonale kreftene, det nasjonale spørsmål, klassefrigjøring og kampen for sosialismen.

I etterkant av dette møtet sendte det greske kommunistpartiet (KKE) ut en pressemelding vedrørende diskusjonene og resultatene fra dette møtet, deler av denne pressemeldingen er gjengitt her. Vi deler det syn som KKE legger frem her.

Verdens utvikling har beveget seg inn i en spennende og kritisk fase. Det er viktig at vi som kommunistisk arbeiderparti tar dette øyeblikket i vår tid og mobiliserer til vårt motangrep. Dette skal vi gjøre lokalt i Midt-Norge, på landsbasis i Norge og sammen med kamerater verden over. Vi er én enhet, en liten viktig brikke blant mange andre, vi har ulike ansvarsområder, men vi deler samme mål.…

Les mer: Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier.

Utskrift E-post

Fra krig og kaos til fred og velstand!

Fra krig og kaos til fred og velstand!

Fra krig og kaos til fred og velstand!

7. november 2013 er det 96 år siden den russiske revolusjon. I den anledning gjengir vi artikkelen: «Fra krig og kaos til fred og velstand! - Noen ord paa 6-aarsdagen for oprettelsen av arbeidernes og bøndernes regjering i Russland.»

Artikkelen sto på trykk 7. november 1923 i Norges Kommunistblad; Norges Kommunistiske Partis første hovedorgan. Avisen ble utgitt fra 5. november 1923 til 1. november 1929. I perioden fra 2. november 1929 frem til 14. august 1940 var navnet på partiets hovedorgan Arbeideren. Arbeideren var den første avisen i Norge som ble stengt av nazistene. Avisen ble først offisielt erstattet av Friheten som partiets hovedorgan etter frigjøringen i 1945; Avisa Friheten drev illegalt fra 10. september 1941.…

Les mer: Fra krig og kaos til fred og velstand!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!