Midt-Norge

Leder Harald Reppesgaard

Nestleder

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no

Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

Boligsituasjonen i Trondheim

Boligsituasjonen i Trondheim

«Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.»

Dette er hentet fra FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Artikkel 25.

Hvordan står det egentlig til i Trondheim?

Les mer: Boligsituasjonen i Trondheim

Utskrift E-post

Sporvei foran bybane

Sporvei foran bybane

 

 

 

Geir Skavern, ordførerkandidat for Norges Kommunistiske Parti i Trondheim, svarer et innlegg i debattsidene til Adresseavisen tirsdag 4. august, som mener at en av de store valgkampsakene i Trondheim bør være om trikken skal utvides eller om det skal bli bybane. Det mener også Norges Kommunistiske Parti; For politikernes bybane- og superbuss-konsept er skadelige for byen, vil føre til dårligere kollektivtilbud og frarådes av faglige miljøer og interesseorganisasjoner!…

Les mer: Sporvei foran bybane

Utskrift E-post

Kriminaliser atomvåpen!

Kriminaliser atomvåpen!

I dag, den 6.august, er det 70 år siden den første atombomben ble sprengt over Hiroshima i Japan. Tre dager etter ble en ny bombe sprengt over Nagasaki.  Til sammen drepte disse to bombene 110.000 sivile og skadet 130.000. I 1950 døde 230.000 mennesker fra skadene eller radioaktiviteten. Den verste massakren av uskyldige mennesker fra atomvåpen var et faktum. Psykiske skader ble påført millioner som lider den dag i dag. Vitenskapsmenn, jurister, leger og organisasjoner mot atomvåpen over hele verden har i årene etter fordømt bombingen, og kalt atomvåpen det verste utryddelsesvåpenet og en trussel mot menneskeheten. Atomvåpen har ikke noe med forsvar av nasjoner å gjøre. Bruk at dette grusomme våpenet er en forbrytelse mot menneskeheten. Ingen vinner en atomkrig.…

Les mer: Kriminaliser atomvåpen!

Utskrift E-post

For en ny arbeiderpolitikk!

For en ny arbeiderpolitikk!

 

Retten til arbeid er en ukrenkelig menneskerett, en rett som ikke respekteres av dagens politikere. Til tross for at FNs menneskerettighetserklæring § 23 pkt.1 sier; « Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold, og til beskyttelse mot arbeidsløshet,» er det i land som har undertegnet og tilsluttet seg denne erklæringen millioner av mennesker uten arbeid.

Norge blir ofte framstilt som kroneksemplet på det borgerlige demokratiet, og en aktiv forsvarer av menneskerettighetene. I tillegg til å ha undertegnet FNs menneskerettighetserklæring, har vi i vår Grunnlov § 110, pålagt de sentrale myndigheter ved regjeringen ansvaret for at denne rettigheten; RETTEN TIL ARBEID ikke krenkes.…

Les mer: For en ny arbeiderpolitikk!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!