Midt-Norge

Leder Harald Reppesgaard

Nestleder

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no

Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

SYRIZA bedrar det greske folket

SYRIZA bedrar det greske folket

Venstrealliansen, Syriza, vant parlamentsvalget i januar ved i hovedsak å nekte å betale gjelden til Troikaen og dens finansinstitusjoner på Den europeiske sentralbankens(ECB), Det Internasjonale Pengefondets (IMF) og EU-kommisjonens folkefiendtlige betingelser.

Etter vel 8 års gjeldsbetalinger er landet utarmet og konkurs med uhyggelig stor arbeidsledighet, og med større gjeld enn noensinne. Syriza utallige forhandlinger med EU har ført bare fra vondt til verre. I helgen 5. juli skal det avholdes en folkeavstemning; For eller i mot EUs vilkår for fortsatt nye lån. De vil føre til en økonomisk reform som bare vil skade folkets interesser, men ikke de rike. Pr dato er det et flertall på meningsmålingene for et ja.…

Les mer: SYRIZA bedrar det greske folket

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker

Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker

Det er en liberalistisk ideologi som ligger bak forslaget om søndagsåpne butikker nemlig at markedets interesser alltid er til det beste for folket. NKP er ikke enig i at tilbud og etterspørsel - markedet - er best egnet til å regulere åpningstidene. Dersom dette skulle bli vedtatt vil det bety en nedbygging av nærbutikkene i Distrikt-Norge som ikke er økonomisk bærekraftige eller konkurransedyktige nok til å kunne forsvare å ha åpent på søndagene. Dette vi gi en veldig skjev konkurransefaktor for små lokale butikker og nisjebutikker kontra store kjedebutikker med sterk økonomi i ryggen.

Dette vil ramme mange. Varehandelen er Norges nest største næring, og den sysselsetter ca 370 tusen arbeidstakere.…

Les mer: Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!