Midt-Norge

Leder Harald Reppesgaard

Nestleder

Sekretær Stig Ødegaard | telefon 411 46 430 | epost midt-norge@nkp.no

Post- & Besøksadresse NKP Midt-Norge, Olav Tryggvasonsgate 5, 7011 Trondheim

Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Fra Veggavisa til LO i Trondheim: Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens. SL har tatt ut sine fem medlemmer i klubben ved Eide skole i Karmøy kommune i streik fra 10. juni 2014. Forbundet vurderer fortløpende videre opptrapping. LO i Trondheim støtter SLs kamp for å opprettholde opparbeidede rettigheter.

 

Skissa til ny arbeidstidsavtale for lærere er, etter SL sin vurdering, en dårligere avtale enn dagens.Den har ikke en innretning som løser tidsklemma i skolen eller bidrar til at lærerne får holde fokus på kjerneoppgavene i jobben sin.SL hadde forventet et vendepunkt på disse områdene i meklingen, og en seriøs dialog med Kommunenes Sentralforbund. Men det var ikke KS villig til.

Les mer: Derfor streiker Skolenes Landsforbund (SL)

Utskrift E-post

Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Frisørenes Fagforening:

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge støtter frisørene i deres rettmessige kamp for ordnede arbeidsforhold og ei lønn å leve av. Vår respekt og solidaritet i denne kampen ble og vist med partiets fane ved fanemarkeringen i Trondheim lørdag 7.juni.

Frisøryrket har i likhet med mange andre håndverk gjennomgått mange strukturelle endringer der større kjeder har overtatt små selvstendige enkeltforetak, og gjort den tidligere frie håndverker til lønnsarbeider. Yrket er og hovedsakelig et kvinneyrke dominert av unge dyktige kvinnelige fagarbeidere som er underbetalte og utsettes for urimelige prestasjonskrav og subjektive vurderinger om faglig dyktighet av arbeidsgiverne. Samtidig er yrket under et voldsomt press fra aktører som underbyr de samme tjenestene.

Holdningen til frisøren som fagutdannet yrkesutøver kommer klart til uttrykk når NHO avviser meklerens forslag, som Frisørenes Fagforening hadde akseptert.

Dette blir en lang og har kamp som har NKPs fulle støtte. Vi opplever igjen at det gamle slagordet; ”tvers igjennom lov til seier” har politisk gyldighet, denne gangen for ei ny gruppe arbeidende mennesker.

I solidaritet og dyp respekt for den kampen dere kjemper har dere vår fulle støtte.

 

Kameratslig hilsen,

Norge Kommunistiske Parti i Midt-Norge

v/ leder

Geir Skavern

 

Uttalelsen ble oversendt Frisørenes Fagforening 10.6.2014

 

Derfor streiker frisørene...…

Les mer: Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Utskrift E-post

Kan venstresiden samarbeide?

Venstresidens politiske innflytelse har gått sterk tilbake de siste årene, i Trondheim ser vi tendensene i valg etter 2003.

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge inviterer til samtale og debatt om hvordan venstresiden kan stå samlet i enhet og samarbeid. Vi opplever at det er et sterkt ønske om at venstresiden kan samarbeide, f.eks. på enkelt saker og i forbindelse med valg. Dette kommer til utrykk når vi er ute på gata, ved aksjoner og i valgkamp, og ikke minst ved Trondheimskonferansen. For å styrke gjennomslagskraften, for å stoppe privatisering og oppløsning av fellesoppgavene i samfunnet må partiene på venstresiden kunne stå sammen. NKP inviterer både Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

Les mer: Kan venstresiden samarbeide?

Utskrift E-post

Hva er det som skjer i Venezuela?

Hva er det som skjer i Venezuela?

Forhandlinger foregår mellom Venezuelas regjering og opposisjonen i landet. Denne artikkelen tar et blikk på utviklingen i Venezuela, først ved et generelt historisk tilbakeblikk, for så deretter å gå til konflikten som oppsto i starten av 2014. De første forhandlingsmøtene ble inngått 10. april, i form av en 6-timer lang, live TV-sending. Tredje runde ble arrangert 24. april. Hva forteller utviklingen over de siste ukene oss om Venezuelas politiske utfordringer? Hvor står Venezuelas Kommunistiske Parti i denne prosessen? Hva vil samtalene med opposisjonen bety for Venezuelas fremtid?

Les mer: Hva er det som skjer i Venezuela?

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!