Uttalelse: Samisk fortrinnsrett til land og vann

sjonfjellet nasa twitter

Vi i Nordland NKP har mottatt en forespørsel om uttalelse ang Finnmarksloven og vårt syn på Samenes eget Parlament. Vi har medlemmer i NKP som sto på barrikadene og ble bæret bort av politiet under Alta aksjonen. Det er hevet over enhver tvil at vi i Nordland NKP støtter Sametinget, Finnmarksloven, FNs ILO konvensjon 169 og menneskerettskomiteens soleklare krav om nødvendigheten av fortrinnrett for urbefolkninger i bruk av land og vann for å kunne opprettholde sin tradisjonelle kultur, næring og språk.


Vi i Nordland NKP vil oppfordre folket i Nordland, Troms og Finnmark til å stå samlet. Det kommer til å bli ei utfordring å overleve og bevare vår egenart i møte med storkapitalen, globalisering, miljøkriminalitet, og global oppvarming. Vindkraftverk (f.eks. på Sjonfjellet) og gruvedrift (f.eks Nasa) truer livsgrunnlaget til ei hardt pressa reindriftsnæring. Vi i Nord har mange felles interesser, møter mange felles utfordringer, og vi i Nordland NKP skal forsette å jobbe for folkemakt og mot pengemakt i Nord.

Lena Adams, Leder i Nordland NKP og Rávnná Anita Horndal, 2. Kandidat Nordland NKP

Emneord: Sametinget, Finnmarksloven

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!