Nordland NKPs Lena Adams holdt appell på Sjonfjellet 07.09.19

Skrevet . Publisert i Nordland

lenaadams

Hei, Jeg heter Lena Adams, jeg er leder i Nordland NKP, og den som startet aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet.

Vi har sammen klart å gjøre vindkraft til den store nye saken i valgkampen. Vanlige folk sitter på cafe og diskuterer vindkraft, de vet hva som foregår, de vet hva ei eventuelt rasering av Sjonfjellet blir å koste dem og distriktet vårt. Vi har tvunget lokalpolitikerne våre til å sette seg inn i saken, og vi har til og med klart å få de til å ta et standpunkt offentlig – og det rett før valget. Dette skal vi være stolte over.

Jeg vokste opp med forståelsen av at man kan ikke spise penger. Vi veit at det høye forbruket vårt er det som ødelegger jorda,. Kapitalismens krav om konstant økt profitt får egentlig veldig lite å stille opp imot den massive insektdøden vi opplever nå. Naturen har ei tålegrense, ikke bare i Amazonas, men også her på Sjonfjellet. Jeg har en stor kjærlighet til de rovfuglene som er avhengig av Sjonfjellet, men verre en ei utrydding av våre rødlista fugler er utryddinga av vårt eksistensgrunnlag: den massive insektdøden som disse vindturbinene bidrar til. Det ligger i menneskets natur å tenke kortsiktig, men for våres egen skyld håper jeg vi kan vise måtehold.

Med EUs energisamarbeid som kalles ACER så er planen at vi i Norge skal selge billig miljøvennlig strøm til EU, og at strømregningene våre – både for industri og for heimen skal øke, og bli lik resten av Europa. Vindkraftverket på Sjonfjellet er et eksempel på dette, hvor energien våres skal lagres i batteria og shippes til Tyskland for å drive grønn tysk industri. Hvorfor kan vi ikke benytte den grønne vannkrafta våres, som vi har overskudd av sjøl uten modernisering av vannturbinan, og drive grønn industri her heime?

Vi i NKP sei nei til vindkraft på land og til havs. Krafta skal tilhøre oss, ikke bli brukt som spekulering for agenta som ikke engang tilhør landet vårt. Vi trenger rimelig kraft for å styrk den lokale industrien, og vi trenger kontroll over strømprisan for folk flest. Det er mange gode grunner til at jeg er imot vindkraftverk på Sjonfjellet, og det her var noen av dem.

Utskrift