Valgprogrammet i 2017

Oslo-kommunistene er klare for valg og satser også i år på ungdom. Fem av de seks øverste kandidatene er 30 år, eller yngre. Her er fire av de.

adrian.jpgAdrian Larsen er NKPs førstekandidat på Oslo-lista, og er leder for Ungkommunistene i Norge.
Adrian er 26 år og oppvokst på Manglerud i Oslo. Han har en bachelorgrad i historie fra Blindern, og en påbegynt masteroppgave om bondemotstand i Norge på 1600-tallet.
Han jobber på SFO i Bærum og er nyutnevnt ungdomskontakt for LO i Asker og Bærum. Hans viktigste kampsaker er fredsarbeidet og faglige rettigheter.
«Norge har ikke et forsvar, men et angrep. Gjennom vårt medlemskap i NATO deltar vi direkte og indirekte i imperialistiske kriger mot land som aldri har gjort oss noe. Samtidig stenger vi grensene for de som flykter fra krigene. Vi lever ikke i en fredsnasjon, og stortinget er ikke engang i stand til å støtte opp om FNs vedtak om avskaffelse av atomvåpen.Ingen fred uten sosialisme, ingen sosialisme uten fred.»

elle.jpgEllen Johansen Ormberg, 28 år. Hun er andrekandidat på Oslo-lista.Studerer master i filosofi hun fordyper seg i Marx og fremmedgjøring. I tillegg til studiene jobber hun på barneskole som assistent og vikar. Hennes interesser bortsett fra politikk og filosofi er å spille squash og sykle. Ellen setter også pris på en god konsert når sjansen er til stede. Hennes viktigste kampsak er å kjempe for arbeidernes rettigheter.
«Vi har en regjering som tenker helt motsatt og som angriper fagbevegelsen og arbeidsfolk. I samfunnet vårt er det viktig at vi føler oss trygge, ivaretatt og ikke utnyttet på arbeidsplassen. Det å kjempe for faste ansettelser, seks timers arbeidsdager, og styrke arbeidsmiljøloven og ikke minst kjempe mot sosial dumping er en viktig kamp. Det skal ikke være slik at arbeiderne jobber for bedriften, men jobber som en del av den.»

jakob.jpgJakob Thonander Glans er Norges Kommunistiske partis fjerde kandidat til stortingsvalget og nestleder i Ungkommunistene i Norge. Han er født og oppvokst i Oslo og er partiets yngste kandidat, bare 18 år gammel. I sommer gikk han ut fra musikklinja på Foss videregående skole hvor han hadde El-gitar og komposisjon som hovedfokus, noe han skal fortsette med i høst på Toneheim Folkehøgskole. Jakob er engasjert i flere venstreradikale organisasjoner og grupperinger, og kjemper aktivt for det han står for gjennom sitt verv i Ungkommunistene i Norge. Han ønsker å gjøre det han kan for å skape et samfunn hvor alle mennesker kan få de samme mulighetene og oppnå høy livsglede uavhengig av økonomi, etnisitet, kjønn eller seksualitet. Gjennom hans tid som ung i Oslo har han fått se hovedstadens økende klasseskiller, arbeidsledighet og krypende boligkrise på nært hold og mener at mer human politikk som har som hovedfokus å hjelpe sine innbyggere må til for å skape et godt samfunn for ungdom i Oslo og alle mennesker i Norge. Han mener at så lenge samfunnet vårt forblir kapitalistisk vil verdiskaping alltid være høyeste prioritet og så lenge undertrykking er lønnsomt vil undertrykkingen fortsette. Han mener at så lenge systemet er satt sammen på denne måten så må det revolusjonær politikk til for å få en slutt på undertrykkingen. Med dette som grunnlag stiller han som partiets fjerde kandidat til stortingsvalget 2017.

are.jpgAre Johansen Ormberg 30 år og femtekandidat på Oslo-lista. Jobber som miljøarbeider. Stort sett utdannet som språkforsker. Hører på og lager musikk, spesielt funk, jazz og synthwave. Den viktigste grunnen til at vi trenger et kommunistisk parti er at vi konsekvent er imot det kapitalistiske eiendomsforholdet som fører til kriser folket må ta regningen for. Vi trenger ikke å gå glipp av godene og overfloden vi kan skape. Forøvrig synes jeg all klassekamp er viktig, enten det tar form av antirasisme, kunst eller fagorganisering. Vi kan alle gjøre vårt for å bekjempe rasisme, fascisme og andre kapitalistiske dødsrykk.


FOLKEMAKT – MOT KAPITALMAKT.
Stem kommunistisk. Stem NKP!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!