NKP OM FLYKTNINGER

Alexander Harestad Kvibergskår, Ungkommunistene Oslo og Akershus
Flyktningsituasjonen, med mengder av fordrevne fra Afghanistan, Irak, Libya, Syria og en rekke andre vanskeligstilte land, er skapt av dagens kapitalistiske system og vestlig krigføring i land hvor vi virkelig ikke har noe å gjøre. Når Norge deltar i NATOs krigføring og bomber menneskers hjem, må vi forvente at folkene som bor der må finne seg et annet hjemland. Kort sagt: flyktningene som i dag kommer til Norge, flykter fra Norges og NATOs krigføring.
I Libya deltok Norge direkte i bombingen – i Syria er NATOs rolle mer indirekte. NATO-landet Tyrkia har latt IS-krigere bruke landet som en trygg havn for å drive våpentrening, våpenhandel og ikke minst som et transittland for fremmedkrigere som vil kjempe mot Assad-regimet. Under beleiringen av Kobane fikk IS-krigere etterretning fra tyrkiske droner som sirklet i luften. Syria-flyktningene flykter fra våre alliertes imperialistiske handlinger.
Norges Kommunistiske Parti mener derfor at det på alle måter er vår plikt å hjelp dem. De problemene Norge potensielt kan møte på ved å ta inn flyktninger krymper i forhold til det virkelige problemet: at folk lider av sult og sykdom i landene sine, som er utbombet som et resultat av vestlig krigføring - imperialisme. Vi vil at Norge skal hjelpe flyktninger som kommer, og ikke delta i krigføring. Den beste måten å løse flyktningproblemet på, er å arbeide for fred, for da vil ikke folk flykte fra krig i utgangspunktet.
Vi mener at for å integrere flyktninger er det viktigste at så mange som mulig kommer seg i jobb. Når flyktninger får seg jobb får de også praktisk lærdom i språket og det sosiale, i tillegg til at de får bidra i samfunnet og opparbeide seg en egen økonomi. Dette tror vi er den beste måten å løse problemet med religiøs ekstremisme, som næres av høy arbeidsledighet og mangel på integrering i det norske samfunnet. Vi mener derfor at flyktninger må få arbeidstillatelse mens de venter på oppholdstillatelse og at solide tiltak må til for å sørge for at så mange som mulig kommer seg i jobb. Det private næringslivet initierer ikke tiltak for å oppnå dette, men her må det offentlige trå til så vi oppnår det. Vi må hjelpe flyktningene der de er, noen av dem i Norge. Hadde Vesten kommet på banen tidligere, og økt bevilgningene til FNs flyktningeorganisasjon, som har bedt om dette gjentatte ganger, ville det ikke kommet så mange hit. På den tiden var det ikke gjort nok fra norsk side. Nå står noen av dem vi unnlot å hjelpe på dørterskelen vår, og det er vår medmenneskelige plikt å hjelp dem, like mye som det er vår plikt å hjelpe dem som ikke kommer seg til Europa.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!