SOLIDARITET MED ALLE VERDENS HUSOKKUPANTER

Jakob Thonander Glans, leder Ungkommunistene Oslo og Akershus
Onsdag 6. Juni 2016 mistet Oslo enda en av sine kulturperler til kapitalismen. Denne dagen ble beboerne i Brenneriveien 1 og Hausmannsgate 42 kastet ut av politiet fra sine hjem på det grunnlaget at Oslo kommune hadde solgt de okkuperte eiendommene til eiendomsselskapet Urbanium. Et eiendomselskap som i følge seg selv ”er et eiendomsselskap med hovedfokus på boligutvikling. Som har som mål å levere fremtidsrettede og miljøvennlige boliger som går utover dagens krav”. Det holdt nemlig ikke med de byøkologiske okkuperte leilighetene som allerede var der.
Vi i NKP mener at når den kapitaliske kommunen lar hus stå tomme uten planer om at det skal brukes til noe som helst så er det på alle måter rett og forsvarlig at folket tar seg til rette i disse husene og skaper sine egne tilbud. Norge har en stolt historie med flere vellykkede forsøk på husokkupasjon. Okkuperte hus og områder som Blitzhuset, Hausmania og Svartlamoen lever i dag i beste velgående og har gjennom egen anti-kapitalistisk organisering, planlegging og hardt arbeid blitt velfungerende offentlige institusjoner som mange mennesker bruker hver eneste dag. Institusjoner som dette viser ikke bare at husokkupasjon kan lede til gode ting, men også at anti-kapitalistisk organisering og fordeling av arbeid kan fungere glimrende godt i praksis.
Utover dette ser vi også et Norge på vei inn i en reel boligkrise for de unge og lavere betalte i samfunnet. Spesielt i Oslo, hvor mange av landets forsøk på husokkupasjon finner sted. Her ser vi en realitet hvor førstegangskjøpere nærmest må gå med gjeld resten av livet om de skal ha den minste sjanse til å få kjøpt en bolig. Vi ser også et Norge hvor få aksjoner tas for å bygge eller renovere hus til lave priser slik at vanlige folk kan kjøpe dem. Isteden ser vi et økt fokus på bygging av luksuseiendommer som de fleste av oss bare kan drømme om, som f.eks. voksende firmaer som Urbanium.
I en verden hvor hus trenger folk og folk trenger hus er det etisk rett og forsvarlig at folket tar saken i egne hender og okkuperer hus. Fra et kommunistisk synspunkt: borgerskapet har det de trenger, men det har ikke alltid arbeiderklassen.
Vi i NKP vil pålegge kommunene å stille billige tomter til rådighet for bygging av rimelige borettslagsboliger gjennom sosiale boligbyggelag. Staten må bevilge midler til formålet gjennom Husbanken, slik at det blir lettere for unge å kunne skaffe seg et ordentlig sted å bo uten å trenge å gå med gjeld resten av livet. Staten må også bygge fullfinansierte boliger med lav husleie til samfunnets svakeste. Inntil så skjer har vi stor sympati for alle husokkupanter.
Norges Kommunistiske Parti uttrykker vår solidaritet med husokkupanter over hele verden, og støtter deres rettferdige kamp for sosial rettferdighet, imot det globale kapitalistiske systemets generelle krise og barbari.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!