NKP SIN HOLDNINGTIL EU OG EØS

Runa Evensen, leder i NKP.
Norges Kommunistiske Parti (NKP) vil ha slutt på det markedsliberalistiske prosjektet EU/EØS. Derfor er den kontinuerlige kampen mot EU, som har vart i 50 år, og EØS-avtalen fortsatt en hovedsak for partiet. Og det vil den fortsette å være til folkets vilje har seiret!
NKP avviser norsk EU-medlemskap på prinsipielt grunnlag. Vi sier nei til kraftige lønnsnedslag for arbeiderklassen, for å oppnå høyest mulig profitt for monopolkapitalen. Mer enn 12 000 direktiver og forordninger, har store konsekvenser for norsk arbeidsliv og norsk distriktspolitikk. NKP vil erstatte EØS-avtalen med en fornyet likeverdig handelsavtale med EU.
NKP krever folkeavstemning om EØS-avtalen, noe Stortinget har avvist. Dette er nødvendig når vi ser at støtteordninger Norge har tilbudt i Nord-Norge, for å sikre næringsliv og bosetting, forsvinner en etter en, fordi de kommer i konflikt med EUs konkurranse regler. Når de nasjonale reglene kommer i motstrid med EU/EØS-retten, må domstolene gi EU/EØS forrang.
NKP ser det ikke som en folkevilje at Norge er tilknyttet EU gjennom EØS.
Både JA- og NEI-siden mener EØS-avtalen gir Norge forpliktelser overfor EU, uten muligheter til å påvirke beslutningene. EØS-landene har med andre ord avgitt suverenitet til EU, og avtalen er, som vi ser det, den mest udemokratiske handelsavtalen som noen sinne har blitt inngått.
Brei motstand
Flertallet av befolkningen er mot EU-medlemskap. 11 sammenhengende år med over 70 % motstand. Ved to folkeavstemninger (i 1972 og 1994) har folket sagt NEI! Hvorfor har Norge den udemokratiske EØS-avtalen fortsatt? Jo, for at de markedsliberalistiske pengekreftene fortsatt er sterkest. Men det skal snu. Folkets NEI betyr JA til norsk folkestyre, norsk suverenitet, frihet, solidaritet, miljøhensyn og internasjonalt samarbeid.
Norske skattebetalere betaler regningen
EØS-medlemmene skal yte støtte til EU-land for å bidra til å gjøre alle medlemslandene i stand til å delta fullt ut i EUs indre marked. Norge dekker ca. 97 % av bidragene fra EFTA-siden. Fra 2009-14 utgjorde dette ca. 2.8 milliarder NOK per år. Europa og verden sine problemer er også Norges problemer. NKP støtter at der blir utjevning mellom rike og fattige land, men det skal gjelde HELE verden.
Norsk eksport – verden er større enn EU
Oppsigelsestiden for EØS-avtalen er ett år, og da går Norge tilbake til frihandelsavtalen vi hadde med EU før 1994. Denne er selvfølgelig foreldet nå, men kan lett og raskt oppjusteres. Norge får solgt varene sine også uten EØS-avtalen. Det er vanskelig å finne de økonomiske fordelene med avtalen. Alternativrapporten og Menonrapporten konkluderer med at norske interesser tilfredsstillende kan ivaretas uten EØS.
Den femte «frihetet» - EUs energiunion – Du og jeg betaler gildet
Stortinget besluttet nylig at Norge skal med i EUs energiunion. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener kraftprisen i Norge vil øke med 30 % fram til 2030. Årsaken til prisøkningen er utbygging av eksportkabler, og så lenge tilbud og etterspørsel bestemmer prisen, og kraften skal til et marked med langt høyere priser, blir det resultatet. Norske forbrukere og norsk industri må betale for utbyggingen. Dette vil resultere i nedleggelse av norsk industri, og etablering av industri i andre land med høyere energiforbruk.

Dårlig for miljøet
EU er importør av kraft, og energiunionen er utformet for å ivareta EUs interesserer som energikjøper. Forsyningssikkerhet og klimakutt er sentrale målsettinger for unionen. Unionen trenger derfor grønn miljøvennlig kraft fra Norge for å nå disse. Norge har et tilnærmet lik 100 % fornybart kraftsystem, og EU har målsetning om å nå 27 % innen 2030. Et hav av forskjell. Eksportkablene som skal gå fra Norge til Europa har i tillegg et energitap på mellom 5 og 10 %, siden avstandene er store.
Fisk blir viktigere igjen
Fisk er delvis unntatt EØS-avtalen, det vil si at Norges krav om full frihandel ikke ble ivaretatt, og sikret dermed EU fri markedsadgang til enkelte arter og større fiskekvoter for EUs fiskere i EFTA-sonen. EU har hatt kontroll over 80 % av havområdene til Storbritannia. Det kan åpne seg et hav av muligheter for Norge etter Brexit. Fiskeri er en nasjonal verdiskapning for Norge. Fiskeri må igjen bli en rettferdig næringsstrategi. Rovdriften må opphøre og kvotene styres. Hele kyst-Norge må med i kampen.
Kampen fortsetter
For å kunne ta tilbake demokratisk kontroll over samfunnsutviklingen er det tvingende nødvendig å erstatte EØS-avtalen med en reforhandlet likeverdig handelsavtale.
NKP har aktivt støttet fagforeningenes kamp mot Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) forsøk på å knekke deres betydning og funksjon i klassekampen. Det er også EUs uttalte mål å knekke fagbevegelsen.
NKP er for demokrati nær borgerne, og derfor sier vi nei til kommune -og fylkessammenslåinger. Tilpassingen til EU blir tydelig, nå når Norge får regioner som i EU.
NKP sier nei til EU-hæren som byggs opp.
Kampen fortsetter til den avsluttes med arbeiderklassens makt.


Ut av EØS og ut av NATO!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!