Er Norge et klassesamfunn?

Skrevet . Publisert i Østfold

I Fredrikstad startet en studiesirkel i marxistisk teori og praksis. Åtte personer var til stede ved første studiemøte, arrangert av NKP Østfold.

Vi mener at det er nyttig og nødvendig å ha klart for seg grunnleggende trekk i den kapitalistiske produksjonsmåten. Og det er viktig å forstå klassesamfunnets karakter slik den fremstår i dag. Hva mener vi med arbeiderklassen? Finnes den lenger? Hvorfor er det viktig å forstå begrepet merverdi?

Møtene arrangeres annenhver torsdag. Dersom du er interessert, er du velkommen til å delta. Ta kontakt med oss i NKP Østfold. Adresse finner du i oversikten i avisa Friheten.

Utskrift