THEODORA CORMONTAN, GLEMT MEN GJENOPPDAGET

8. mars har utviklet seg til å bli en betydningsfull dag som kampdag og markering av kvinners rettigheter og krav om full likestilling. Mange har stått på barrikadene for dette. Flere har også gjort en innsats for å fremme kvinners rettigheter og muligheter, uten nødvendigvis å bli kjent for det. Theodora Cormontant kan absolutt sies å være blant dem. Men hvem var Theodora Cormontant?

I 2011 fikk ekteparet Michael Jorgensen og Bonnie Jorgensen, han professor i musikk og en habil sanger og hun profesjonell pianist, en kasse med om lag 150 håndskrevne komposisjoner signert Theodora Cormontan. De siste årene av sitt liv bodde Cormontan på et aldershjem. Der ga hun komposisjonene til Mollie Schmidt, hustruen til Otto Schmidt, en av lederne på aldershjemmet. Kassen ble senere gitt videre og oppbevart, de seneste årene i Minnesota.

Theodora Cormontan, hvis fulle navn var Theodora Nicoline Meldal Cormontan, ble født i 1840 som nest yngst i en søskenflokk på syv. Fødested var Beistad i Nord-Trøndelag. Familien flyttet til Arendal i 1847 da faren ble sogneprest i byen, en stilling han for øvrig hadde til 1882. Da var han faktisk 84 år gammel.Theodora Cormontan

Det antas at Theodora fikk musikkundervisning av den tyskfødte organisten og stadsmusikanten Fredrich Wilhelm Thoschlag. 23 år gammel flyttet hun til København hvor hun studerte musikk. Studietiden ble ikke langvarig. Da moren døde i 1865, flyttet Theodora hjem igjen til prestegården i Arendal for å hjelpe faren. Men dette var ikke til hinder for Theodoras musikalske karriere. I 1869 holdt hun konserter som sopran solist i flere norske byer, og høstet meget gode kritikker. Hun holdt også pianokonserter.

Ved siden av karrieren som utøvende musiker, komponerte hun både for piano og vokal. Det skandinaviske musikkforlaget Warmuth ga ut flere av Cormontan sine komposisjoner i perioden 1875 til 1879. I 1879 etablerte Theodora Cormontant et eget musikkforlag som i perioden fram til 1886 utgav ti av Cormontans egne komposisjoner. Musikkforlaget til Cormontan utga også komposisjoner fra andre kvinner. En av dem var Caroline Schytte Jensen, moren til den kjente norske forfatteren Gabriel Scott. Theodora Cormontan drev også musikkhandel og et noteleiebibliotek i Arendal. Forlagsdriften hadde kommisjonærer i flere norske byer samt i København. Notene hennes hadde ikke bare et marked i Norge og Danmark, men også Sverige, Tyskland og Russland.

Familien Cormontan fikk hjemmet sitt ødelagt av brann i 1886, et år som også mange forbinder med det såkalte «Arendalskrakket». Høsten 1886 gikk Arendal Privatbank konkurs. Hovedårsaken var banksjef Axel Herlofsons bedrageri. Han underslo store pengesummer for å dekke underskudd i egen næringsvirksomhet. Denne konkursen førte til at andre banker også fikk problemer, deriblant Arendal Sparebank. Bankkonkursene dro med seg mange bedrifter i dragsuget. Det rammet også musikkforretningen og forlaget til Cormontan. Arbeidsløsheten i Arendal ble skyhøy, helt opp i 50 prosent.

Sammen med søsteren Evinda og faren emigrerte Theodora til USA i 1887, nærmere bestemt Minnesota. Her fortsatte hun musikkarieren med en rekke konserter, både på piano og som utøvende sanger. Ved siden av å holde konserter, ønsket hun å undervise i musikk og sang. På slutten av dette året skadet Cormontan ryggen i en togulykke. Hun ble senere tilkjent en erstatning på 5 000 dollar, samt dekning av utgifter hun hadde hatt i forbindelse med skaden. Skaden var såpass alvorlig at hun senere ikke kunne gå uten hjelp.

Skaden betød slutten på sangkarrieren, fordi hun ikke kunne stå i lengre perioder. Men hun fortsatte med undervisning og pianokonserter. Hun spilte også kirkeorgel, ledet kor, og hun komponerte.

De siste fem årene hun levde bodde Theodora Cormontan sammen med sin søster Eivinda på Aase Haugen «Sunset Home for Old People» i Iowa. Hun døde i 1922 i en alder av 82 år.

Med et par unntak forble det meste av Cormontans musikk glemt i mange tiår. I 1877 komponerte hun musikk til en tekst fra 1827 av den tyske presten Friedrich Wilhelm Krummacher. Teksten ble oversatt til nynorsk i 1925 av Anders Hovden, og fikk plass i Den norske kirkes salmebok. Salmen heter «Høgt frå den himmelske klåra». Den danske skuespilleren, teatermannen og sangeren Christian Steffensen har siden 1988 hatt Cormontans sang «Aftendæmring» i sitt repertoar. I 2012 utga han albumet «In Denmark I Was Born» hvor han inkluderte musikk av to norske komponister, nemlig Edvard Grieg og Theodora Cormontan.

Bonnie og Michael Jorgensen har siden gjenoppdagelsen av Cormontans komposisjoner i 2011 arbeidet aktivt med å spre Theodora Cormontans musikk og kunnskap om hennes liv. I mai 2015 donerte ekteparet både publiserte og upubliserte noter til det norske nasjonalbiblioteket. Og hva var ikke mer naturlig enn å holde en konsert med musikk av Cormontan i Aust-Agder kulturhistoriske senter, i Arendal hvor Theodora Cormontan vokste opp og startet sin musikalske karriere og sin karriere som komponist. Ringen ble sluttet!

Da Theodora Cormontant flyttet til København i 1860-årene var det få i samfunnet som tok høyere utdannelse, og enda færre kvinner som gjorde det. Det forteller oss om en målbevisst kvinne, men også om foreldre som må ha støttet henne i valget. Ved å etablere et eget musikkforlag, og også å gi ut musikk fra andre kvinnelige komponister, så måtte det vise andre kvinner at de også kunne nå fram. Det samme kan sies om hennes musikalske karriere, og at hun tok i mot elever for undervisning i sang og musikk. Derfor kan livet til Theodora Cormontant også leses som en historie i kampen for likestilling.

Skrevet av Terje Bjørlo, nestleder Østfold NKP

Kilde, tekst og foto: https://no.wikipedia.org/wiki/Theodora_Cormontan 

Emneord: THEODORA CORMONTAN, kvinnekamp, 8. mars, kvinners rettigheter

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!