KJEMP MOT ORKLAS PLANER

For noen dager siden ble det kjent at styret i Orkla Foods Norge vurderer å flytte produksjonen av sennep, ketchup, eddik og dressing fra Rygge til konsernets fabrikker i Sverige og Latvia. Det er all grunn til å tro at dette vil føre til at ansatte i Rygge vil miste sine arbeidsplasser.

Det er heller ikke lenge siden Orkla også la frem planer om nedlegging av sin saftfabrikk i Skien for å flytte produksjonen ut av landet. Planene om utflytting av produksjonen både i Skien og Rygge, og med tap av flere titalls arbeidsplasser, kommer selv om produksjonen gir millionoverskudd for Orkla.eos

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked, et marked som omfatter 31 land. EUs indre marked styres av en markedsliberalistisk politikk med fri flyt av varer, tjenester, folk og kapital. Det betyr at eierne kan flytte produksjonen dit de til enhver tid finner det mest gunstig, uavhengig om det fører til tap av arbeidsplasser.

Norges Kommunistiske Parti arbeider for at EØS-avtalen skal sies opp og erstattes av en fornyet handelsavtale. Dette vil også gi politikerne bedre mulighet for å kunne styre utviklingen.

NKP i Østfold støtter de ansatte i Orkla i kampen for å bevare industriarbeidsplassene. Det er en viktig kamp både for de ansatte, deres familier og for samfunnet.

Tekst: Riitta Berger, sekretær I Norges Kommunistiske Parti i Østfold
Foto: https://www.flickr.com/photos/rodtnytt/ - CC BY-SA 2.0

Emneord: arbeid , arbeidsløshet, eøs, orkla, food

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!