VAR SIVIL BRUK AV RYGGE EN GOD IDÉ?

Da Østfold Industrioffensiv i sin tid anbefalte at Rygge skulle brukes som sivil flyplass, så man for seg at det skulle være arbeidsrelaterte reiser som skulle utgjøre hovedtyngden av trafikken fra Rygge. Slik ble det ikke; turisttrafikken og fritidsreisene har hatt den overlegent største andelen av all trafikk på Rygge siden den ble åpnet for sivil luftfart. Flere har forsøkt seg som aktører på Rygge, men har gitt opp under veis. Nå står bare Ryanair som eneste ruteflyselskap som frakter passasjerer fra Rygge til utlandet i tillegg til enkelte charterselskap. Det er ikke lenger noen innenlandsflygninger fra Rygge. Men også Ryanair som har en monopolstilling på Rygge har innskrenket rutetilbudet sitt. Flere av rutene har blitt stengt og det er ikke kommet nye til erstatning. Slik opptrer et kapitalistisk selskap som er i ferd med å avvikle sin virksomhet. Man ønsker ikke å vise at det går nedover bakke, så lenge det fremdeles er noen penger å tjene.

Nå ser Ryanair i flyseteavgiften en gyllen sjanse til å komme seg vekk fra Rygge, uten at selskapet selv er den som sitter igjen med et dårlig rykte. De vil ikke akseptere en ubetydelig avgift i kroner og prøver på den måten å presse norsk avgiftspolitikk.  Men ifølge Dagbladet i dag har Ryanair tidligere gjort liknende utspill i andre land for å presse de politiske myndighetene. Og nå vil de fly fra Gardermoen i stedet, og der er vel avgiftene nøyaktig de samme som på Rygge?

Ryanair er et lite troverdig flyselskap som behandler sine ansatte dårlig, som ligger i stadig krig med fagbevegelsen, som har lav komfort i flyene sine og som tidligere fløy til flyplasser som var plasserte på steder ingen hadde hørt om. Nå vil de inn på de store og sentrale flyplassene. Da betyr bortfall av et stort antall arbeidsplasser i Østfold ingen ting, bare de kan hente ut milliardprofitten sin.

Men har ikke styret for Rygge flyplass et ansvar? Burde ikke styret se etter andre muligheter til å få fly til Rygge? Eller er det fra styrets side også en måte til å presse regjeringa til å gjøre om politikken sin?

Dersom det ”grønne skiftet” til den borgerlige regjeringa går ut på å nedlegge arbeidsplasser slik at de ikke forurenser, er dette en vellykket politikk. Fagbevegelsen er bekymret for arbeidsplassene fordi det er arbeidskraft som er medlemmenes kapital. Fagbevegelsen kan ikke godta at det ”spilles” med folks lønninger, men trenger stabile og forutsigbare arbeidsforhold.


Dag Norum, leder Norges Kommunistiske Parti i Østfold

 

Emneord: arbeid , flyplass, rygge, ryainair, kapitalisme

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!