UTFLAGGING FOR MILLIARDER

Ifølge NRK så setter norske bedrifter ut IT-kontrakter for 30 milliarder kroner årlig til utenlandske bedrifter. Mange av kontaktene går til bedrifter i Øst-Europa og Asia, spesielt India. Bakgrunnen for at norske bedrifter inngår kontrakter med utenlandske bedrifter er selvsagt et langt lavere lønns- og kostnadsnivå der enn i Norge. Store norske bedrifter som DNB og Statoil har benyttet denne muligheten. Dette betyr tap av mange arbeidsplasser i Norge, men også viktig kompetanse. Men det øker også muligheten for at bedriftshemmeligheter lekker ut.

NRK melder også at det forberedes store kontrakter i helsevesenet, og at disse med stor sannsynlighet vil inngås med utenlandske bedrifter. Men det finnes også eksempler på at bedrifter flagger tilbake kontrakter. Tomra fant ut at bedriften tapte mye på å gi et oppdrag til en indisk bedrift. Derfor har bedriften avsluttet kontrakten, og har flagget utviklingen av IT-systemer tilbake til Norge.

Else-May Botten, Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, har reagert på omfanget av utflaggingen av IT-kontrakter, og sier det er viktig å flagge disse arbeidsplassene tilbake. Men hun har ingen oppskrift på hvordan dette skal gjøres. Høyres næringspolitiske talsperson Gunnar Gundersen sier det er lite politikerne kan gjøre. Det minner meg om tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen fra Høyre, som for noen år tilbake skapte furore ved å innrømme at verktøykassa var tom.

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Norge er også med i WTO, verdens handelsorganisasjon, en organisasjon som har som mål en friest mulig verdenshandel. Denne politikken har langt på vei ført til maktesløse politikere. Men det er en politikk som er ønsket både av Høyre og Arbeiderpartiet. Da blir det lettvint av Botten å si vi må gjøre noe, uten å kunne vise til hvordan. Da er det mer realt av Gundersen som sier at det er lite som kan gjøres. Kanskje vi skulle starte med å si opp EØS-avtalen Botten?

Terje Bjørlo, nestleder Norges Kommunistiske Parti i Østfold

Emneord: arbeid , eu , eøs

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!