Årsmøteuttalelse Rogaland distrikt av NKP

Mellom 15. og 17. april skal det foregå en "europeisk Israel-konferanse" på Thon Hotel i Sandvika. Konferansen er organisert av en norsk organisasjon som går under navnet "Med Israel for fred" ledet av Conrad Myrland en ganske kjent høyreekstremist og kristenfanatiker.  Myrland er eldsterådgiver i slekten Smiths venner, der han rekrutterer en god del av MIFFs medlemmer som for det meste er fanatiske kristne, nyfascister eller medlemmer i Fremskrittspartiet.

Blant flere pro-israelske aktivister er Fremskrittspartiets minister Tord Lien som skal holde tale på konferansen.  Ett av foredragene går ut på å beskylde europeiske land for konflikter Israel er involvert i.  Europeiske land blir også beskyldt for å være pro-palestinske noe som ikke stemmer da det er Israel de europeiske landene handler mest med og bevæpner.  Ikke Palestina.

Vi i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti er forskrekket over at det avholdes en slik konferanse i det hele tatt da staten Israel de siste årene har drevet med teppebombinger mot "friluftsfengsel" Gaza (som David Cameron har kalt det) og har opptrappet destabilisasjonen og støtten til jihadistiske terrorister i Syria.

Israelske myndigheter har i sin uttalelser gått så langt at de mener IS tross alt ikke er så ille, at IS er noe Israel godt kan leve med ettersom IS kriger mot Syria og Iran.  Israel jobber aktivt med å dele Syria i flere ministater noe som strir mot internasjonal lov.  De henretter utenomrettslig unge palestinere som de anklager for å drive med knivangrep mot okkupasjonsstyrken (noe som når det stemmer er rettferdig og lovlig etter folkeretten).  Foruten dette driver Israel daglig diskriminering, trakassering og vold mot ikke jøder i Israel/Palestina.

Alt dette forsøkes rettferdiggjort av Israels antatte demokratiske karakter.  Det må heller ikke glemmes at Israel er en nyliberal stat der urettferdighetene er store.

Vi håper nordmenn ikke er helt nøytrale eller pro-imperialistiske i det som skjer i Midt-Østen og at de vil mobilisere seg en stund mot forherligelse av statlig terrorisme, mot den illegale okkupasjonen av Palestina og av deler av Syria, mot israelsk støtte til jihadismen og mot den totale forakten for de internasjonale FN-resolusjoner og konvensjoner.  Vi minner om Lillehammer saken og hvor farlig dette norske nettverket er for landet. 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!