Årsmøteuttalelse Rogaland distrikt av NKP

Vi i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti fordømmer terrorangrepene i Brussel, men avstår fra å legge skylden på en konkret organisasjon før bevisene blir lagt fram eller en seriøs granskning blir gjennomført.  At IS tok på seg ansvaret blir meningsløst.  Det eneste vi med sikkerhet kan si er at gjerningsmennene er religiøse ekstremister.

Belgia var ett av arnestedene for NATOs hemmelige Operasjon Gladio, skapt etter 1945 og ledet av USAs CIA.  Nettverket inkluderte deler av de lokale etterretningstjenestene og det nyfascistiske miljøet.  Gladio bruktes til å destabilisere landene der kommunistene var sterke, med attentater og bombeangrep (som venstresiden fikk skylden for).  I Belgia ble Kommunistpartiets leder myrdet i 1950, men de mest voldelige hendelsene fant sted på 80-tallet (Brabant massakrene).

Bombeangrepene i 2016 skjedde i nærheten av NATOs hovedkvarter, men verken NATO eller NATOs etterretning stanset dem.  Dette beviser selvfølgelig ingenting, men det er verdt å nevne, også fordi mange folk spurte seg i vantro hvorfor Belgia skulle være mål for islamske terrorister.  Svaret er at Brussel er både NATOs og EUs hovedstad og begge deltar i kriger i midt-østen svært mye. 

Hva vi reagerer på er vestens hykleri med ofrene i vesten sammenlignet med ofrene i u-land som tydeligvis er verdt mindre.

Vi reagerer på politisk bruk av angrepene, som fører til mer militarisering både her (Frankrike og Belgia) og i midt-østen, samt økt muslimhat som er paradoksalt siden de fleste av ofrene for terror er muslimer og siden muslimer er de som kjemper mest mot terror (for eksempel Den syriske arabiske hæren og de kurdiske militser), mens det er NATO og allierte som har skapt og støttet terror mot uavhengige u-land.  Det er latterlig at ingen har fordømt kristendom etter den 22. juli eller etter Bush-familiens korstog mot Irak.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!