ÅRSMØTE I ROGALAND DISTRIKT AV NORGES KOMMUNISTISKE PARTI

Vi i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti avholdt distriktårsmøte 31. mars. Det nye styret består av følgende kamerater:

Leder og kasserer: Geir Hansen, Stavanger (gjenvalg)
Sekretær: Lasse Markhus, Stavanger (gjenvalg)
Styremedlem: Rune Martinsen, Haugesund (gjenvalg)
Styremedlem: Andrea Degobbis, Vindafjord (ny)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!