Styremøte i Rogaland distrikt

ØKONOMISK STØTTE FRA ROGALAND DISTRIKT AV NORGES KOMMUNISTISKE PARTI

Vi i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti har i kveld avholdt styremøte i Bekkefaret bydelshus.  På møtet bevilget vi kr. 1000,00 til de streikende havnearbeiderne.  Vi oppfordrer de øvrige distriktslagene i Norge til å gi pengestøtte.

NYTT STYREMEDLEM I ROGALAND

På styremøte i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti i kveld har vi vedtatt å supplere styret med Tor Arvid Tveit, Haugesund

Stavanger 25.8.2016

Geir Hansen (distriktsleder)

Lasse Markhus (distriktssekretær)

Andrea Degobbis (styremedlem) 

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!