Årsmøte Rogaland NKP

Kamerater.

Det er avholdt årsmøte i Rogaland distrikt av Norges Kommunistiske Parti 2022.

Følgende styre ble valgt:

Leder og kasserer: Geir Hansen, Stavanger

Sekretær: Lasse Markhus, Stavanger

Sekretær: Paul Magne Mariussen, Haugesund.

De tidligere tilsendte forslagene til årsberetning, regnskap, årsmøteuttalelse, møtefrekvens og at distriktsleder selv skal velge når vi skal ha styremøte og når vi skal ha medlemsmøte ble enstemmig vedtatt.

Jeg ber dere ta inn det nye styret og årsmøteuttalelsen på nettsiden til partiet under Rogaland distrikt.

Geir Hansen, distriktsleder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!