Valgprogrammet i 2017

Kato Bjørkli (t.v.) er 1. kandidat på NKPs liste i Troms ved stortingsvalget 2017. Han er 55 år, lærer og kirketjener og bor på Stonglandseidet på Senja. Her sammen med Kolbjørn Schanche (bygningsarbeider) og Iris Hemmingsen (pensjonist) på valgstand i Tromsø.

SLÅSSKAMP I MOTVIND

NKP kjemper for at arbeiderklassen på nytt setter klassekampen på dagsorden og blir en revolusjonær kraft for sosialismen. I 2006 erklærte finansbaron Warren Buffet arbeiderklassen krig: «… det foregår en klassekrig, all right, men det er min klasse, den rike, som fører krigen og vi vil vinne», sa han. 

Fagbevegelsen og sosialdemokratiet tror fortsatt på samarbeidslinjen. NKP er en kategorisk motstander av klassekompromisset. Vi fører klassekrig mot en erklært klassefiende. Vår vei er aksjonsenhet.
VI KOMMUNISTER SLÅSS I MOTVIND, FOR DA ER VI I VÅRT RETTE ELEMENT OG KJENNER LUKTA AV KLASSEFIENDEN. VI FINNER OSS IKKE I Å BLI KALT FOR FEMTEKOLONISTER, TOTALITÆRE OG TERRORISTER. VI ER FREDSELSKERE OG ANTI-IMPERIALISTER.
Bare et sosialistisk samfunn kan dekke menneskenes grunnleggende behov og løse utfordringene med gode levekår og velstand for arbeiderklassen. Sosialismen er den eneste krafta som kan stoppe de kreftene i verden som vil ha konflikter og krig mellom nasjonene.


VI KJEMPER FOR ARBEIDERKLASSENS RETTFERDIGESAK. 

KNUS KAPITALISMEN
LEVE SOSIALISMEN


UT AV EØS
Med EØS har utviklingen i arbeidslivet gått fra kollektive tariffer til organisert kriminalitet. Vi har fått «working class poor» i Norge, arbeidende fattige som jobber ræva av seg og daglig sliter med å få endene til å møtes. Vikarbyråer, bemanningsselskap, deltid, midlertidige stillinger, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et resultat av EØS, og den sosialdemokratiske samarbeidslinje. Vi kommunister sloss for et meningsfylt og rettferdig arbeidsliv. EØS-avtalen handler om arbeidskjøpers rettighet til sosial dumping, og kjøp og salg av mennesker over landegrenser. EØS handler om laveste lønning, og elendigste, eller totalt fravær av arbeidsavtale.
● Norge ut av EØS
● Vi vil ha handelsavtale med EU-landene


stoppkrig.jpgANTIMILITARISME, NEDRUSTNING, FRED OG INTERNASJONAL SOLIDARITET
….har i alle år vært sentralt i arbeiderbevegelsen. I dag er krig den «nye humanisme», støttet av sosialdemokratiet og «venstresiden» («Assad must go!»). Sosialdemokratiene i de nordiske land har villig støttet dollar-imperialismen (1-prosenten) ved å terrorbombe Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya og Syria sønder & sammen.
NKP fordømmer krig, og kjemper for fred og nedrustning. Våpenindustrien gir egentlig få arbeidsplasser, men enorme profitter. «Faktisk er omstilling til sivil produksjon den mest effektive enkeltinnsats for global utvikling, menneskerettigheter og rettferdighet samt avskaffelse av krigen», skriver fredsforsker Jan Øberg (Arbejdern 2017).
NATO er verdens største terrororganisasjon! NKP vil ha et nasjonalt folkeforsvar.
● NORGE UT AV NATO!
● NEI TIL ATOMVÅPEN!
● VI FORDØMMER PÅ DET STERKESTE DEN GLOBALE FINANSMAFIA SOM TVANGSFLYTTER FOLK.
● NKP ER SOLIDARISK MED ALLE FATTIGE OG UNDERTRYKTE I VERDEN.


STOPP IMPERIALISTISKE KRIGER
VI TRENGER IKKE FLERE MENNESKELIGE LIDELSER SKAPT AV KRIG OG IMPERIALISME, DER USA, EU OG NATO KUN ER UTE ETTER Å GRAFSE TIL SEG NATURRESSURSER SOM TILHØRER FOLK I ANDRE LAND.
Antimilitarisme, nedrustning, fred og internasjonal solidaritet har i alle år vært sentralt i arbeiderbevegelsen.
INTERNASJONAL SOLIDARITET
Vi fordømmer imperialismens overfall på suverene stater. I lag med nazister gjennomførte USA-NATO-CIA et statskupp i Ukraina i 2014. I Venezuela kjempes en klassekamp der Washington viser tydelig imperialistisk aggresjon.
Og krigen i Syria er ingen «borgerkrig», men et imperialistisk komplott for «nytegning» (balkanisering) og utplyndring av Midtøsten der USA-NATO-EU benytter al-Qaida-nettverket/ISIS som sine godt betalte leiesoldater (såkalte «opprørere») på bakken.
Over alt i verden jages folk fra sine hjem: Afrika, Indonesia, Sør-Amerika, Midtøsten. Gruvedrift, skogshogst, plantasjedrift og kriger tvinger folk på flukt.nato.jpg


KAMPEN MOT LØSARBEIDERSAMFUNNET.
I over tre år kjempet havnearbeiderne klassens kamp for tariffavtale og ordnede arbeidsforhold i Norge. I en klassedom avgjorde Høyesterett at løsarbeidersamfunnet er lov i Norge. At kollektiv tariffavtale ikke er en rettighet. EU-direktiv står nemlig over norsk lov og ILO-konvensjonen.
Hvor var sosialdemokratiet og LO-ledelsen da kampen sto? Skyld ikke på Høyre-Frp. EØS-avtalen har lagt premissene for arbeidslivet i Norge, og Ap/LO er varme EØS-tilhengere! Velgerne må ikke la seg lure av sosialdemokratiet og «samarbeidslinjen», og tro at arbeidsfolk, syke og gamle trygger sine rettigheter med de «rød-grønne».


LOKALE TING PÅ STORTINGET
Kommunistene er motstandere av tvangssentralisering. Etter 2. verdenskrig har sentraliseringen eskalert. Bygda og bruket legges ned. Folket skal inn i byene og melkes. Stopp sentraliseringa. Leve bygdene.
Kommunistene krever:
● BRU OVER GRØTFJORDVÅGEN
● BYGG LANGSUND-TUNELLEN
● NY BRU TROMSØ-KVALØYA
● RASSIKRING HOLMBUKTURA, TROMVIKA, SENJA


Vi er miljøforkjempere og sloss for rent hav, rent vann og sunn mat. Tromsø kommune har like mye ansvar for vannkvaliteten på Vengsøya som i badelandet på Templarheimen. Vi godtar ikke at havet er en søppelplass for milliardærfiffen på oppdrettsbørsen.
● OPPDRETT I LUKKA ANLEGG
● STOPP MILJØSVINERIET SOM DREPER VILLFISK
● BARONENE BETALER OPPRYDDING


Som miljøaktivister krever vi kollektivtransport som fungerer i byen og på landet. Lave priser og et rutetilbud som fungerer.
● BRØYTING AV SYKKEL- OG GANGVEIER OM VINTEREN


Boligprisene er uoverkommelige for ungdom og fattige. Studenter må gi opp studiet og jobbe for hus. Bolig og utdanning er menneskerett, ikke spekulasjonsobjekt.
● STIKK HULL PÅ BOLIGBOBLA
● KOMMUNAL BOLIGBYGGING
● STUDIELØNN IKKE STUDIELÅN


BYGG NORD-NORGESBANEN NÅ
En jernbane vil avlaste og begrense slitasje på veiene. Den vil minske utslipp av klimagasser. Tog er velegnet for tungtransport av gods, malm og fisk, og vil knytte Nord-Norge til verden på en miljøvennlig måte.
Strekningen Narvik-Tromsø (Tromsbanen) med direkte forbindelse til det svenske jernbanenettet vil være første trinn for Nord-Norgebanen med spor mellom Fauske og Kirkenes.
STORTINGET MÅ GJØRE NORGE TIL ET SAMLET JERNBANERIKE FOR MILJØVENNLIG VELSTAND OG FERDSEL


havn.jpgLIV I BYGDA OG PÅ BRUKET
Årsmøte 2017 i Troms og Finnmark distrikt av NKP sa i en uttalelse seg enig med Småbrukerlaget: «Folk i arbeid, jord i hevd».
NKP vil flytte jordbrukspolitikken fra «volum» (sentralisert stordrift og billig importert kraftfôr) over på et «driftsvansketilskudd». Altså økonomisk stimulere produksjon av lokale fôrressurser (gress og beite) i bygdene der driftsarealene er små og avhengige av topografi og jordskifte.
NKP krever at uthuling av deltakerlov og havressursloven stanses. Fisken i havet tilhører folket, ikke investorer og børsspekulanter. Når en båt går ut av fisket skal konsesjonen tilbake til lokalsamfunnet og fordeles på ny.
● FOLKET EIER FISKEN I HAVET
● VI SATSER PÅ LOKALE FÔRRESSURSER


NED MED FINANSMAFIAEN
Internasjonal finans- og kapitalmakt styrer i praksis politikken i Norge. Offentlig-privat samarbeid (OPS), kommunesammenslåing, konkurranseutsetting og bompengeselskaper er superprofitable investeringsprosjekt.
Selv Kolberg (Ap) erkjenner at «større kommuner gjør det mer attraktivt for private å legge inn anbud på velferdstjenester» (nationen.no 14.04.16), men den gamle sosialdemokrat viser ingen revolusjonær vilje til å bekjempe kapitalismen.
● NEI TIL BOMPENGER
● NEI TIL KOMMUNETVANG
● JA TIL UNIVERSELL VELFERD


NKPs liste i Troms ved stortingsvalget 2017
1. Kato S. Bjørkli Tranøy 1962
2. Guri Helene Hansen Tromsø 1958
3. Zohra Maari Olsen Tranøy 1965
4. Bjarne Johansen Tromsø 1954
5. Merete Ersfjord Tranøy 1965


ARBEIDERMAKT MOT KAPITALMAKT
STEM NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!