Stopp EUs ran av norsk vannkraft. Nei til ACER

neitilacerjoh.jpgSuverenitet over vannkrafta har vært en viktig kamp for industri- og velstandsutviklinga i Norge. Utallige arbeidsplasser er etablert på billig og fornybar energiproduksjon. Vi kan nevne Finnfjordbotn smelteverk og Ewos i Balsfjord.
Solberg-regjeringa vil nå la EU overstyre norsk energipolitikk. Stortinget skal nemlig 22. mars stemme over om Norge skal tilslutte seg EUs 3. energimarkedspakke og energibyrået ACER. Jokeren er Arbeiderpartiet.
Det er EØS som drar Norge inn i EUs «samarbeidsbyrå for energiregulatorer» (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). ACER vil gi oss dyrere strøm, sette industriarbeidsplasser på spill, frata oss kontroll over el-forsyningen og bidra med usikkerhet mht. framtidig eierskap.
ACER skal sikre EU et felles el-nett for fri flyt av strøm innenfor unionen. ACER vil følge opp EUs vedtak i energipolitiske spørsmål, og overstyre nasjonale reguleringsmyndigheter og systemoperatører (NVE, Statnett).
ACER vil bl.a. forplikte Norge til å finansiere overføringsnett (via nettleie) for stabil strøm dit EU trenger den mest (f.eks. tysk industri). Økt kapasitet på «utenlandskabler» mellom Norge og EU vil bety import av dyr europeisk kraft og strømpris i Norge.
ACER vil bety «markedsstyring» av energiproduksjon. Dvs. energimonopoler og finansspekulanter (investorer) vil bestemme prisen utfra profittmaksimering i energimarkedet.
Sykehus, industrien og de tusen hjem vil derfor måtte betale spekulativ «sannpris» på strøm registrert minutt for minutt på de nye digitale strømmålerne. Vaske klær og lage middag på dagtid kan bli dyrt. Strømprisen i Norge er i dag på 25-40 øre/kWh, i Storbritannia 70 øre.
I tillegg til å ramme den kraftforedlende industrien vil ACER ha direkte innvirkning på f.eks. velferdstjenester. Økte strømpriser vil nemlig bety ekstrautgifter for stat og kommuner til å drifte bl.a. sykehus, skoler, barnehager og omsorgshjem.
Årsmøtet i Troms og Finnmark distrikt av NKP sier nei til EUs tredje energimarkedspakke, inkludert ACER. Stortinget må oppfylle sin hovedoppgave, nemlig sikre full nasjonal kontroll over energiproduksjonen, skape og sikre industriarbeidsplasser på kraftforedling i Norge og å sikre forbrukerne rimelig og fornybar strøm.
Vi forventer at Stortinget respekterer det norske folk som to ganger har sagt nei til EU-(EF)-medlemskap. Da må Stortinget si nei til EUs energibyrå ACER!
Tromsø 10. mars 2018,Kato Bjørkli, distriktsleder NKP

 

Bildet: 

EU-kontroll over vannkrafta: NEI TAKK! Vi skal fortsatt ha nasjonal, demokratisk styring av kraftpolitikken. Kommunistene i Tromsø krever at Stortinget nå i mars sier nei til at Norge blir underlagt EUs energibyrå ACER.
Bjarne Johansen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!