For en ny arbeiderpolitikk!

For en ny arbeiderpolitikk!

 

Retten til arbeid er en ukrenkelig menneskerett, en rett som ikke respekteres av dagens politikere. Til tross for at FNs menneskerettighetserklæring § 23 pkt.1 sier; « Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold, og til beskyttelse mot arbeidsløshet,» er det i land som har undertegnet og tilsluttet seg denne erklæringen millioner av mennesker uten arbeid.

Norge blir ofte framstilt som kroneksemplet på det borgerlige demokratiet, og en aktiv forsvarer av menneskerettighetene. I tillegg til å ha undertegnet FNs menneskerettighetserklæring, har vi i vår Grunnlov § 110, pålagt de sentrale myndigheter ved regjeringen ansvaret for at denne rettigheten; RETTEN TIL ARBEID ikke krenkes.…

Les mer: For en ny arbeiderpolitikk!

Utskrift E-post

Den farlige freden

Den farlige freden

 

Frasen om «La den som ønsker fred, forberede seg på krig», er fra den romerske militærhistorikeren Vegetius. Den fyller tenkningen til militarister verden over til tross for at opprustning og «preventive» kriger (Irak, Afghanistan, Libya, Sudan m.m.) aldri har ført til fred. USA, NATO, EU og Norge, har i alltid fnyst av kreftene i verden som tillot seg til å betvile sterkt amerikanske presidenters tro på våpenkappløpets fortjeneste for fred og samarbeid.…

Les mer: Den farlige freden

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker

Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker

Det er en liberalistisk ideologi som ligger bak forslaget om søndagsåpne butikker nemlig at markedets interesser alltid er til det beste for folket. NKP er ikke enig i at tilbud og etterspørsel - markedet - er best egnet til å regulere åpningstidene. Dersom dette skulle bli vedtatt vil det bety en nedbygging av nærbutikkene i Distrikt-Norge som ikke er økonomisk bærekraftige eller konkurransedyktige nok til å kunne forsvare å ha åpent på søndagene. Dette vi gi en veldig skjev konkurransefaktor for små lokale butikker og nisjebutikker kontra store kjedebutikker med sterk økonomi i ryggen.

Dette vil ramme mange. Varehandelen er Norges nest største næring, og den sysselsetter ca 370 tusen arbeidstakere.…

Les mer: Norges Kommunistiske Parti sier nei til søndagsåpne butikker

Utskrift E-post

Sporvei foran bybane

Sporvei foran bybane

 

 

 

Geir Skavern, ordførerkandidat for Norges Kommunistiske Parti i Trondheim, svarer et innlegg i debattsidene til Adresseavisen tirsdag 4. august, som mener at en av de store valgkampsakene i Trondheim bør være om trikken skal utvides eller om det skal bli bybane. Det mener også Norges Kommunistiske Parti; For politikernes bybane- og superbuss-konsept er skadelige for byen, vil føre til dårligere kollektivtilbud og frarådes av faglige miljøer og interesseorganisasjoner!…

Les mer: Sporvei foran bybane

Utskrift E-post

Kriminaliser atomvåpen!

Kriminaliser atomvåpen!

I dag, den 6.august, er det 70 år siden den første atombomben ble sprengt over Hiroshima i Japan. Tre dager etter ble en ny bombe sprengt over Nagasaki.  Til sammen drepte disse to bombene 110.000 sivile og skadet 130.000. I 1950 døde 230.000 mennesker fra skadene eller radioaktiviteten. Den verste massakren av uskyldige mennesker fra atomvåpen var et faktum. Psykiske skader ble påført millioner som lider den dag i dag. Vitenskapsmenn, jurister, leger og organisasjoner mot atomvåpen over hele verden har i årene etter fordømt bombingen, og kalt atomvåpen det verste utryddelsesvåpenet og en trussel mot menneskeheten. Atomvåpen har ikke noe med forsvar av nasjoner å gjøre. Bruk at dette grusomme våpenet er en forbrytelse mot menneskeheten. Ingen vinner en atomkrig.…

Les mer: Kriminaliser atomvåpen!

Utskrift E-post

SYRIZA bedrar det greske folket

SYRIZA bedrar det greske folket

Venstrealliansen, Syriza, vant parlamentsvalget i januar ved i hovedsak å nekte å betale gjelden til Troikaen og dens finansinstitusjoner på Den europeiske sentralbankens(ECB), Det Internasjonale Pengefondets (IMF) og EU-kommisjonens folkefiendtlige betingelser.

Etter vel 8 års gjeldsbetalinger er landet utarmet og konkurs med uhyggelig stor arbeidsledighet, og med større gjeld enn noensinne. Syriza utallige forhandlinger med EU har ført bare fra vondt til verre. I helgen 5. juli skal det avholdes en folkeavstemning; For eller i mot EUs vilkår for fortsatt nye lån. De vil føre til en økonomisk reform som bare vil skade folkets interesser, men ikke de rike. Pr dato er det et flertall på meningsmålingene for et ja.…

Les mer: SYRIZA bedrar det greske folket

Utskrift E-post

Fagbevegelsen, sosialdemokratiet og EØS

Fagbevegelsen, sosialdemokratiet og EØS

Vi vinner ikke kampen mot sosial dumping med EØS-avtalen – og vi vinner ikke kampen mot sosial dumping om dagens LO-ledelse fortsetter som i dag.

 

Å drømme om en ny rødgrønn, sosialdemokratisk regjering er ikke veien å gå. Under den forrige regjering måtte kommunesektoren streike i både 2010 og 2012; I 2012 var det streik i Staten for første gang på 28 år! Når NHO bestilte tvungenlønnsnemd fra sosialdemokratiet, så fikk de det. Angrepene på streikeretten Høyre og FrP tillater, de ble - og vil bli - hyppig brukt av den sosialdemokratiske regjering.…

Les mer: Fagbevegelsen, sosialdemokratiet og EØS

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!