La UFFA være!

Kulturkomitéleder Erling Moe fra vakre, søte, svikefulle Venstre forslo i bystyret 11. desember å selge UFFA-tomta. Han vil bruke salgsinntektene på å flytte Teaterhuset Avant Garden til Rosendal. Representanten fra Venstre anslår å få 15-18 millioner for tomta som i dag huser Ungdom for Fri Aktivitet (UFFA).…

Les mer: La UFFA være!

Utskrift E-post

Norges brudd på menneske-rettighetene

Norges brudd på menneske-rettighetene

Norges Kommunistiske Parti vil uttale:

Jevnlig avsløres det overgrep mot innsatte i fengslene ved bruk av isolasjon under varetektsfengsel ukevis og i psykiatriske institusjoner ved tvangsmedisinering, isolasjon og bruk av tvangsmidler. Disse forholdene har vart i alle år selv om de er fordømt av bl.a. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som har krevd endringer i vår behandling av fanger og alvorlig sinnslidende medmennesker. Myndighetene ser bare på «rutiner» og «innskjerper regler» uten at det følges av handling.  Norge på bunn i Europa i rettsstridige overgrep.…

Les mer: Norges brudd på menneske-rettighetene

Utskrift E-post

Penga eller livet

Penga eller livet
 
Utviklingen i helsevesenet har flyttet seg fra et fokus på liv og helse, til sentralisering og sparetiltak. Helsepolitiker og tidligere overlege i Helsedirektoratet Harald Reppesgaard (NKP) krever en annen helsepolitikk. Helsevesen er for alvorlig til at økonomer skal bestemme.…

Les mer: Penga eller livet

Utskrift E-post

NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringa foreslår nå endringer i Arbeidsmiljøloven som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsfolk og hele arbeidslivet. I dag jobber 10 % av alle sysselsatte midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at arbeidsgivere i tillegg kan ansette opp mot 15 % midlertidig. Dette betyr at hver fjerde arbeidstaker kan havne på midlertidige kontrakter. Dette er å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv – som er grunnlaget for trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk. Aldersgrensen fra å tre av i arbeidslivet skal økes opp til 75 år og arbeidstiden opp til 10 timer.…

Les mer: NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!