8. mars 2015

8. mars 2015

Denne artikkelen, skrevet av Per Lothar Lindtner, gir et innblikk i opprinnelsen til 8. mars, fremmet av den tyske kommunisten Clara Zetkin ved den 2. internasjonales kvinnekonferanse i København i 1910; Om å avholde internasjonal kvinnedag hvert år. Det er i år 100 år siden kvinnedagen for første gang ble markert i Norge. 8. mars er en viktig kampdag for den sosialistiske kvinnebevegelsen!…

Les mer: 8. mars 2015

Utskrift E-post

Penga eller livet

Penga eller livet
 
Utviklingen i helsevesenet har flyttet seg fra et fokus på liv og helse, til sentralisering og sparetiltak. Helsepolitiker og tidligere overlege i Helsedirektoratet Harald Reppesgaard (NKP) krever en annen helsepolitikk. Helsevesen er for alvorlig til at økonomer skal bestemme.…

Les mer: Penga eller livet

Utskrift E-post

Folkeavstemning!

Folkeavstemning!

 

Vi krever at bystyret i Trondheim vedtar at Trondheim kommune skal gjennomføre en folkeavstemning i forbindelse med en kommunesammenslåing. Innbyggerne i Trondheim må få bli hørt i en sak som vil påvirke deres hverdag i så stort omfang som en kommunesammenslåing vil medføre.

 

Geir Skavern, leder for NKP i Trondheim, i Adresseavisen 4. mars 2015:

Les mer: Folkeavstemning!

Utskrift E-post

La UFFA være!

Kulturkomitéleder Erling Moe fra vakre, søte, svikefulle Venstre forslo i bystyret 11. desember å selge UFFA-tomta. Han vil bruke salgsinntektene på å flytte Teaterhuset Avant Garden til Rosendal. Representanten fra Venstre anslår å få 15-18 millioner for tomta som i dag huser Ungdom for Fri Aktivitet (UFFA).…

Les mer: La UFFA være!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!