Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Felles uttalelse fra Europas kommunist- og arbeiderpartier:

De kommunistiske- og arbeiderpartiene i Europa, som møttes ved Det europeiske kommunistmøtet 2014, avholdt i Brussel den 2. oktober, undersøkte utviklingen i Europa, den internasjonale utviklingen og utvekslet synspunkter og erfaringer fra deres egen aktivitet.

I dag kommer arbeidere og andre samfunnslag i Europa ansikt til ansikt med vranglåsen i den kapitalistiske utviklingens vei, som for eksempel arbeidsløshet som rammer millioner av arbeidere, og særlig slår ut blant unge mennesker og kvinner; de fleksible formene for tilsetting som blir anvendt i økende grad; kollektive arbeidsavtaler så vel som sosiale og velferdsrettigheter blir avskaffet; fattigdommen øker.

Inter-imperialistiske motsetninger, aggressiviteten til de imperialistiske unionene, fremfor alt EU og NATO, leder til nye arnesteder for kriger, som bryter ut i Afrika, Midtøsten og den utvidete regionen, så vel som i Europa, slik utviklingen i Ukraina demonstrerer. Nasjonalistiske, rasistiske og selv åpent fascistiske krefter blir styrket, med borgerklassens støtte, i mange europeiske land.

Vår felles vurdering er at under disse forutsetningene må arbeiderklassen, folket og ungdom styrke sin massekamp mot EU og NATO, mot kapitalismen som leder til økonomiske kriser og krig.

Kapitalismen er et råttent, utnyttende system som ikke kan bli reparert, det kan ikke gi løsninger på folkets problemer, det har nådd sine historiske grenser. Kampen til arbeiderklassen, alle folk, vil bli mer effektiv i den grad det blir ledet mot dette. Arbeidere må besluttsomt fordømme imperialistiske kriger, undertrykkende politikk, anti-kommunisme og den kriminelle aktiviteten til fascistiske organisasjoner.

Våre partier vier, og vil vie, sine krefter i fremtiden til å forsterke folkets kamp, for å utvikle arbeiderklassens solidaritet. De vil fortsette arbeidet med å organisere arbeiderklassen, i å konstruere den sosiale folkets allianse for å gi en mer effektiv kamp for styrte den kapitalistiske utnyttingen, slik at arbeiderene kan nyte godt av de verdiene som de selv skaper.

Sosialisme er tidsriktig og nødvendig.…

Les mer: Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Utskrift E-post

Erdoğan: Ikke en legitim president

Erdoğan: Ikke en legitim president

Det tyrkiske presidentvalget ble avholdt 10. august. Recep Tayyip Erdoğan, på tross av AKP-regjeringens rulleblad med mord, massakre og dokumentforfalskning, ble valgt som Tyrkias tolvte president. Tyrkias Kommunistiske Parti, som minner om at de kriminelle handlingene han har utført gjør at Erdoğans kandidatur er uakseptabelt og han burde øyeblikkelig bli stilt for retten, hadde oppfordret folket til å boikotte valget. 34 millioner av velgerne var mot Erdoğan. I følge de uoffisielle valgresultatene fikk Erdoğan 21 millioner stemmer (51 prosent) mens 34 millioner enten stemte mot ham eller ikke gikk til stemmeurnene. Det totale antallet avstående var 15 millioner mennesker. Det lave oppmøtet tatt i betraktning, som var rekord lavt, ble Erdoğan valgt som ny president med støtte fra 38 prosent av den totale velgermassen. Disse resultatene ble reflektert i hans seiers tale, som var tilbakeholden og ikke så oppstemt som det hadde blitt forventet.

Lese hele uttalelsen fra Tyrkias Kommunistiske Parti her……

Les mer: Erdoğan: Ikke en legitim president

Utskrift E-post

Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

TYRKIAS KOMMUNISTISKE PARTI:

UTTALELSE FRA KOMMUNISTENE OM KOBANE, IS og IMPERIALISMEN

AKP, IS og Imperialismen må stoppes!

Tyrkias Kommunistiske Parti fordømmer på det sterkeste den politikken som sikter på å holde trusselen om en massakre levende overfor det kurdiske folk i Kobane, og de fascistiske angrepene fra både sivile og myndighetene mot solidaritets-demonstrasjoner i flere byer i Tyrkia. De imperialistiske angrepene utføres ved å benytte IS, Den frie syriske hæren og andre lignende terroristorganisasjoner. Vi kaller på vårt folk til å kreve de følgende kravene mot dette blodige spillet iscenesatt av AKP-regjeringen, sammen med USA og andre reaksjonære krefter.…

Les mer: Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

Utskrift E-post

NATO - fiende av fred

NATO - fiende av fred

NATO - 65 ÅR MED KRIMINELLE HANDLINGER
MOT MENNESKEHETEN

 

NATO største - sterkeste - mest aggressive militærallianse i verden.
Dominert av USA-imperialismen og en pilar i EUs forsvarsstrategi.

NATO fiende av fred - førsteslags og forhånds angrepsstrategi!
Kun diplomati om det tjener vestlig imperialismes interesser.
Intervensjon – ekspansjon - provokasjon – ansvarlig for destabilisering,
uro, vold og krig i Ukraina, Syria, Irak, Libya, Afghanistan, Jugoslavia m.fl.…

Les mer: NATO - fiende av fred

Utskrift E-post

Et Midtøsten fritt for masseødeleggelses-våpen

Et Midtøsten fritt for masseødeleggelses-våpen

Klokken 08:15:17, den 6. august 1945 eksploderte atombomben «Little Boy» over den japanske byen Hiroshima. Bomben drepte 66 000 mennesker. Effekten av strålingen førte til at over 200 000 mennesker døde som et resultat bomben.

5.-6. desember 2013, i den israelske havnebyen Haifa, ble konferansen for et Midtøsten fritt for kjernefysiske våpen og masseødeleggelsesvåpen avholdt. Konferansen var et direkte svar på at Israel i 2012 trakk seg fra den samme FN-konferansen i Helsinki. Slagordet ble: Om ikke Israel kommer til Helsinki, så vil Helsinki kom til Israel.

69 år etter den skjebnesvangre dagen da atombomben eksploderte over Hiroshima presenterer vi her er en norsk oversettelse av Issam Makhouls tale ved Haifa-konferansen i 2013. Slående, og dobbelt så relevant.

Issam Makhoul er tidligere Knesset-medlem og leder for Israels Kommunistiske Parti (Maki). Han var og er en aktiv støttespiller til Mordechai Vanunu (som avslørte Israels atomvåpen-program til britisk presse i 1986), og var, sammen med tidligere ordførende leder i Knesset Avraham Burg, drivkraften bak Knessets første offentlige debatt om landets atomprogram i år 2000.…

Les mer: Et Midtøsten fritt for masseødeleggelses-våpen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!