NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringa foreslår nå endringer i Arbeidsmiljøloven som kan få alvorlige konsekvenser for arbeidsfolk og hele arbeidslivet. I dag jobber 10 % av alle sysselsatte midlertidig, men nå vil regjeringa åpne for at arbeidsgivere i tillegg kan ansette opp mot 15 % midlertidig. Dette betyr at hver fjerde arbeidstaker kan havne på midlertidige kontrakter. Dette er å angripe selve bunnplanken i et organisert arbeidsliv – som er grunnlaget for trygghet, verdighet og frihet for arbeidsfolk. Aldersgrensen fra å tre av i arbeidslivet skal økes opp til 75 år og arbeidstiden opp til 10 timer.…

Les mer: NKP maner til kamp mot endringer i arbeidsmiljøloven

Utskrift E-post

Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

TYRKIAS KOMMUNISTISKE PARTI:

UTTALELSE FRA KOMMUNISTENE OM KOBANE, IS og IMPERIALISMEN

AKP, IS og Imperialismen må stoppes!

Tyrkias Kommunistiske Parti fordømmer på det sterkeste den politikken som sikter på å holde trusselen om en massakre levende overfor det kurdiske folk i Kobane, og de fascistiske angrepene fra både sivile og myndighetene mot solidaritets-demonstrasjoner i flere byer i Tyrkia. De imperialistiske angrepene utføres ved å benytte IS, Den frie syriske hæren og andre lignende terroristorganisasjoner. Vi kaller på vårt folk til å kreve de følgende kravene mot dette blodige spillet iscenesatt av AKP-regjeringen, sammen med USA og andre reaksjonære krefter.…

Les mer: Likhetens og Frihetens flagg vil vaie i Midtøsten!

Utskrift E-post

Norges brudd på menneske-rettighetene

Norges brudd på menneske-rettighetene

Norges Kommunistiske Parti vil uttale:

Jevnlig avsløres det overgrep mot innsatte i fengslene ved bruk av isolasjon under varetektsfengsel ukevis og i psykiatriske institusjoner ved tvangsmedisinering, isolasjon og bruk av tvangsmidler. Disse forholdene har vart i alle år selv om de er fordømt av bl.a. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som har krevd endringer i vår behandling av fanger og alvorlig sinnslidende medmennesker. Myndighetene ser bare på «rutiner» og «innskjerper regler» uten at det følges av handling.  Norge på bunn i Europa i rettsstridige overgrep.…

Les mer: Norges brudd på menneske-rettighetene

Utskrift E-post

Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Felles uttalelse fra Europas kommunist- og arbeiderpartier:

De kommunistiske- og arbeiderpartiene i Europa, som møttes ved Det europeiske kommunistmøtet 2014, avholdt i Brussel den 2. oktober, undersøkte utviklingen i Europa, den internasjonale utviklingen og utvekslet synspunkter og erfaringer fra deres egen aktivitet.

I dag kommer arbeidere og andre samfunnslag i Europa ansikt til ansikt med vranglåsen i den kapitalistiske utviklingens vei, som for eksempel arbeidsløshet som rammer millioner av arbeidere, og særlig slår ut blant unge mennesker og kvinner; de fleksible formene for tilsetting som blir anvendt i økende grad; kollektive arbeidsavtaler så vel som sosiale og velferdsrettigheter blir avskaffet; fattigdommen øker.

Inter-imperialistiske motsetninger, aggressiviteten til de imperialistiske unionene, fremfor alt EU og NATO, leder til nye arnesteder for kriger, som bryter ut i Afrika, Midtøsten og den utvidete regionen, så vel som i Europa, slik utviklingen i Ukraina demonstrerer. Nasjonalistiske, rasistiske og selv åpent fascistiske krefter blir styrket, med borgerklassens støtte, i mange europeiske land.

Vår felles vurdering er at under disse forutsetningene må arbeiderklassen, folket og ungdom styrke sin massekamp mot EU og NATO, mot kapitalismen som leder til økonomiske kriser og krig.

Kapitalismen er et råttent, utnyttende system som ikke kan bli reparert, det kan ikke gi løsninger på folkets problemer, det har nådd sine historiske grenser. Kampen til arbeiderklassen, alle folk, vil bli mer effektiv i den grad det blir ledet mot dette. Arbeidere må besluttsomt fordømme imperialistiske kriger, undertrykkende politikk, anti-kommunisme og den kriminelle aktiviteten til fascistiske organisasjoner.

Våre partier vier, og vil vie, sine krefter i fremtiden til å forsterke folkets kamp, for å utvikle arbeiderklassens solidaritet. De vil fortsette arbeidet med å organisere arbeiderklassen, i å konstruere den sosiale folkets allianse for å gi en mer effektiv kamp for styrte den kapitalistiske utnyttingen, slik at arbeiderene kan nyte godt av de verdiene som de selv skaper.

Sosialisme er tidsriktig og nødvendig.…

Les mer: Uttalelse fra Europas Kommunist- og Arbeiderpartier

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!