Kan venstresiden samarbeide?

Venstresidens politiske innflytelse har gått sterk tilbake de siste årene, i Trondheim ser vi tendensene i valg etter 2003.

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge inviterer til samtale og debatt om hvordan venstresiden kan stå samlet i enhet og samarbeid. Vi opplever at det er et sterkt ønske om at venstresiden kan samarbeide, f.eks. på enkelt saker og i forbindelse med valg. Dette kommer til utrykk når vi er ute på gata, ved aksjoner og i valgkamp, og ikke minst ved Trondheimskonferansen. For å styrke gjennomslagskraften, for å stoppe privatisering og oppløsning av fellesoppgavene i samfunnet må partiene på venstresiden kunne stå sammen. NKP inviterer både Rødt, SV og Arbeiderpartiet.

Les mer: Kan venstresiden samarbeide?

Utskrift E-post

Kjære Kamerater! Appell fra Ukrainas Kommunistiske Parti

Kjære Kamerater! Appell fra Ukrainas Kommunistiske Parti

Den sittende Ukrainske regjering gjennomfører en politikk som skaper vanskelige forhold for Ukrainas Kommunistiske Parti, regjeringen vil også presse frem et forbud på partiets aktivitet. Førstesekretær og parlamentsmedlem for Ukrainas Kommunistiske Parti, Kamerat Petro Symonenko, beskriver  her situasjonen for partiet i Ukraina og de utfordringene de står overfor. Ved å egge til hat og fremmedfrykt, skriver Symonenko, provoserer den nåværende Ukrainske regjeringen frem sosiale konflikter og forhold som legger til rette for en borgerkrig.

Les mer: Kjære Kamerater! Appell fra Ukrainas Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

8. mars: Da, nå og for alltid!

Trondheim 8. mars 2014. Torget fylles av mennesker. Kvinnedagen har sin største oppslutning på flere tiår, ikke bare i Trondheim, men over hele landet. Det er regjeringen som får æren. Dagens hovedparole: Forsvar abortloven - Nei til reservasjonsretten. 3500 mennesker tok til gatene i Trondheim. Over 10.000 i Oslo. Bergen hadde dobbelt så stort oppmøte som i «glansdagene» på 1970-tallet, med over 4000 oppmøtte. Endelig engasjerer 8. mars igjen!…

Les mer: 8. mars: Da, nå og for alltid!

Utskrift E-post

Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Frisørenes Fagforening:

Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge støtter frisørene i deres rettmessige kamp for ordnede arbeidsforhold og ei lønn å leve av. Vår respekt og solidaritet i denne kampen ble og vist med partiets fane ved fanemarkeringen i Trondheim lørdag 7.juni.

Frisøryrket har i likhet med mange andre håndverk gjennomgått mange strukturelle endringer der større kjeder har overtatt små selvstendige enkeltforetak, og gjort den tidligere frie håndverker til lønnsarbeider. Yrket er og hovedsakelig et kvinneyrke dominert av unge dyktige kvinnelige fagarbeidere som er underbetalte og utsettes for urimelige prestasjonskrav og subjektive vurderinger om faglig dyktighet av arbeidsgiverne. Samtidig er yrket under et voldsomt press fra aktører som underbyr de samme tjenestene.

Holdningen til frisøren som fagutdannet yrkesutøver kommer klart til uttrykk når NHO avviser meklerens forslag, som Frisørenes Fagforening hadde akseptert.

Dette blir en lang og har kamp som har NKPs fulle støtte. Vi opplever igjen at det gamle slagordet; ”tvers igjennom lov til seier” har politisk gyldighet, denne gangen for ei ny gruppe arbeidende mennesker.

I solidaritet og dyp respekt for den kampen dere kjemper har dere vår fulle støtte.

 

Kameratslig hilsen,

Norge Kommunistiske Parti i Midt-Norge

v/ leder

Geir Skavern

 

Uttalelsen ble oversendt Frisørenes Fagforening 10.6.2014

 

Derfor streiker frisørene...…

Les mer: Uttalelse til støtte for Frisørenes Fagforening

Utskrift E-post

Hva er det som skjer i Venezuela?

Hva er det som skjer i Venezuela?

Forhandlinger foregår mellom Venezuelas regjering og opposisjonen i landet. Denne artikkelen tar et blikk på utviklingen i Venezuela, først ved et generelt historisk tilbakeblikk, for så deretter å gå til konflikten som oppsto i starten av 2014. De første forhandlingsmøtene ble inngått 10. april, i form av en 6-timer lang, live TV-sending. Tredje runde ble arrangert 24. april. Hva forteller utviklingen over de siste ukene oss om Venezuelas politiske utfordringer? Hvor står Venezuelas Kommunistiske Parti i denne prosessen? Hva vil samtalene med opposisjonen bety for Venezuelas fremtid?

Les mer: Hva er det som skjer i Venezuela?

Utskrift E-post

Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Harald Reppesgaard er redaktør for NKPs avis Friheten. Han er også medlem av NKPs sentralkomite og styret i NKP Midt-Norge. Denne artikkelen, først presentert 22. februar ved ”Klassekampen 2014 – Hvordan havnet vi her”, i regi av NKP Midt-Norge, tar for seg prosessen med avpolitisering og avideologisering som har funnet sted i Norge etter den 2. verdenskrig. Harald Reppesgaard skriver i innledningen: Dette blir nok mye av et oppgjør med sosialdemokratiet og Det norske arbeiderparti. Jeg vil si at norsk arbeider- og fagbevegelse har oppnådd mye av sine seire i motvind som trass i mot røde, blå og rødgrønne regjeringer etter krigen. Spørsmålet artikkelen forsøker å gi oss et svar på, gjennom en historisk gjennomgang og analyse er: Hvorfor har det blitt slik?

Les mer: Noen utviklingstrekk av norsk arbeiderbevegelse etter 2. verdenskrig

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!