LENIN!

LENIN!

Kommunisten Vladimir Iljitsj Uljanov var en revolusjonær og en politisk teoretiker som, med utgangspunkt i Marxismen, la grunnlaget for Leninismen. Innen sin død 21. januar 1924 hadde Lenin bidratt til å lede de russiske arbeidere og folk til opprør mot tsar og regjering, etablere verdens første sosialistiske stat og iverksatte sosialistiske reformer som til den dag i dag – 90 år etter hans død - fortsatt gjør han til en av verdenspolitikkens ledende mennesker.…

Les mer: LENIN!

Utskrift E-post

Trondheimskonferansen 2014

 TRONDHEIMSKONFERANSEN er en årlig samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter, og arrangeres nå for 26. gang.

 

Trondheimskonferansen ble avholdt for første gang i 1989, med 8 fagforeninger som arrangør. Året før, i Kristiansand, ble det arrangerte en konferanse om Opprør mot økt arbeidsløshet og kampen for en fri og uavhengig fagbevegelse. Konferansen i Kristiansand skapte et felleskap på tvers av forbundsgrenser, og var en første «date» og fødselshjelper for en omreisende konferanse, som ville samle opposisjonelle deltagere fra fagbevegelsen. Før konferansen vokste til det den er i dag – den største LO-konferansen etter LO-kongressen – var den arrangert på tvers av forbund, og deltakere ble truet med eksklusjon fra toppene innad i LO.

 

Trondheimskonferansen, med sin undertittel og motto: Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter, har vokst til å bli Norges største fora hvor den vanlige tillitsvalg kan være med å bestemme utfallet. Kanskje noe som har vært vanskelig for LO å svelge oppgjennom årene. Siden 1993 har konferansen blitt avholdt fast i Trondheim, og ført i 1995 ble den akseptert av LO, siden da har LOs ledelse overvært konferansen årlig. Det var først i 2010 at LOs ledelse var representert under hele konferansen, med daværende nestleder for LO Gerd Kristiansen.

 

Klikk "les mer" for å se årets program.

Les mer: Trondheimskonferansen 2014

Utskrift E-post

Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier.

Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier.

Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier (IMCWP) ble avholdt i Lisboa 8-10. november 2013. Tema var den økende krisen i kapitalismen, rollen til arbeiderklassen og kommunistenes oppgaver i kampen for arbeideres- og folks rettigheter. Møtet tok også for seg imperialismens offensiv, omstillingen blant de internasjonale kreftene, det nasjonale spørsmål, klassefrigjøring og kampen for sosialismen.

I etterkant av dette møtet sendte det greske kommunistpartiet (KKE) ut en pressemelding vedrørende diskusjonene og resultatene fra dette møtet, deler av denne pressemeldingen er gjengitt her. Vi deler det syn som KKE legger frem her.

Verdens utvikling har beveget seg inn i en spennende og kritisk fase. Det er viktig at vi som kommunistisk arbeiderparti tar dette øyeblikket i vår tid og mobiliserer til vårt motangrep. Dette skal vi gjøre lokalt i Midt-Norge, på landsbasis i Norge og sammen med kamerater verden over. Vi er én enhet, en liten viktig brikke blant mange andre, vi har ulike ansvarsområder, men vi deler samme mål.…

Les mer: Det 15nde Internasjonale Møtet av Kommunists- og Arbeiderpartier.

Utskrift E-post

Vi gratulerer!

Vi gratulerer!

NKP Midt-Norge gratulerer kamerat Geir Skavern med vervet som Opplæringsansvarlig hos Fagforbundet Trondheim. Ved foreningens 6. årsmøte 28. januar 2014 ble NKP Midt-Norges leder Geir Skavern valgt for 2 år som Opplæringsansvarlig, og tiltrer med det styret for Trondheims største fagforening, Fagforbundet Trondheim.

Les mer: Vi gratulerer!

Utskrift E-post

En grunnlov for forsoning

En grunnlov for forsoning

FARC-EP (Colombias revolusjonære væpnede styrker – Folkets Hær /Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) gikk i fredsforhandlinger med den colombianske regjeringen 27. august 2012. Begge parter anerkjenner at et Colombia i fred vil spille en aktiv og selvstendig rolle for både regional og global fred og utvikling. En avtale mellom FARC-EP og regjering i Colombia vil være et banebrytende gjennombrudd, som vil kunne påvirke hele verden. Før forhandlingene startet gikk FARC-EP og regjeringen i sonderinger, og ble enige om å diskutere et 6-punkts agenda ved fredsforhandlingene som pågår i Havanna, Cuba.. Disse seks punktene er: 

  1. nødvendig utviklingspolitikk for landbruket

  2. politisk deltagelse

  3. Avslutning av konflikten

  4. Løsning på problemet med ulovlig narkotika

  5. Ofrene (Om kompensasjon)

  6. Implementering, verifisering og kontrasignatur,

Punkt 1 og 2 har blitt avklart, og ved årsskiftet var FARC-EP og regjeringen godt inn i forhandlingene rundt agenda punkt 6.: Løsning på Problemet med ulovlig narkotika. Enigheten partene kommer frem til underveis, vil ikke bli offentliggjort før avtalen i sin helhet er ferdig; Ingen del vil bli regnet som avsluttet før det er enighet på alt. Denne artikkelen handler om et sentralt krav i forhandlingene: om det skal være en folkeavstemning over fredsavtalen, eller om fredsavtalens skal sementeres i en grunnlovgivende forsamling.

Les mer: En grunnlov for forsoning

Utskrift E-post

Internasjonal Solidaritet 2014

Internasjonal Solidaritet 2014

På det 15. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Lisboa 8. – 10. november 2013 ble det laget en felles plattform for markeringen av viktige hendelser i 2014. Norges Kommunistiske Parti har – som del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen – et stort og viktig ansvar for å gjennomføre disse markeringene i 2014. Vi i NKP Midt-Norge skal også støtte opp med markeringer lokalt. Mer om den felles plattform for 2014, og de aktuelle internasjonale datoene kan leses her:

Les mer: Internasjonal Solidaritet 2014

Utskrift E-post

Fra krig og kaos til fred og velstand!

Fra krig og kaos til fred og velstand!

Fra krig og kaos til fred og velstand!

7. november 2013 er det 96 år siden den russiske revolusjon. I den anledning gjengir vi artikkelen: «Fra krig og kaos til fred og velstand! - Noen ord paa 6-aarsdagen for oprettelsen av arbeidernes og bøndernes regjering i Russland.»

Artikkelen sto på trykk 7. november 1923 i Norges Kommunistblad; Norges Kommunistiske Partis første hovedorgan. Avisen ble utgitt fra 5. november 1923 til 1. november 1929. I perioden fra 2. november 1929 frem til 14. august 1940 var navnet på partiets hovedorgan Arbeideren. Arbeideren var den første avisen i Norge som ble stengt av nazistene. Avisen ble først offisielt erstattet av Friheten som partiets hovedorgan etter frigjøringen i 1945; Avisa Friheten drev illegalt fra 10. september 1941.…

Les mer: Fra krig og kaos til fred og velstand!

Utskrift E-post

Private selskaper er krigens hunder

I 2002 gikk den israelske okkupasjonen av Palestina over i en ny fase. Det som frem til 1980-tallet hadde vært et overskuddsprosjekt, gikk over til å bli et stadig større pengesluk. Israel tjente mindre på å hente ut naturressursene og den billige arbeidskraften, enn det de fikk igjen fra å opprettholde okkupasjonen. Den israelske økonomen Shir Hever beskriver denne utviklingen i boka «The Political Economy of Israel´s occupation».

Ved starten av den andre intifadaen i 2000 begynte Israels politiske- og militærledelse å se til de metodene USA brukte i «krigen mot terror» for å spare penger. Shir Hever støtter seg til forskning utover sin egen når han viser at vedlikehold av kontrollposter og forsvar av bosetninger ble privatisert (Farlige forbindelser 2012, s 18). Resultatet ble ikke at okkupasjonen ble billigere for Israel, men det skapte forretningsmuligheter for private aktører som fikk tilgang til et nytt marked. Samtidig kunne den israelske regjeringen begynne å skyve fra seg ansvaret for brudd på menneskerettighetene.…

Les mer: Private selskaper er krigens hunder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!