Ledelse

Skrevet . Publisert i Organisasjon

NKPs leder Runa Evensen

Runa er...

 

 

 

 

 

 

NKPs nestleder Harald Øystein Reppesgaard

Harald er 72 år gammel, pensjonert psykiater bosatt i Trondheim. Han er Avisa Frihetens redaktør, mangeårig leder av NKP Midt-Norge og medlem av NKPs Sentralkomitee.

 

 

 

 

 

 

 

NKPs Sentralkomitee av landsmøtet 2013

Norges Kommunistiske Parti avholdt landsmøte i Oslo 2. og 3. november 2013.

 

Ny leder ble Jørgen Hovde, 27 år, fra Hokksund. Han var tidligere leder av Ungkommunistene, NKPs ungdomsorganisasjon. Jørgen Hovde ble etterfulgt av Runa Evensen høsten 2014.

Den avgåtte leder, Svend Haakon Jacobsen, ble valgt til generalsekretær.

 

NKPs nyvalgte Sentralkomite, fra venstre:

Kato Bjørkli

Knut Arne Wold

Svend Haakon Jacobsen

Anders Myrhaug

Jørgen Hovde

Stig Ødegaard

Harald Øystein Reppesgaard (nestleder)

Runa Evensen (leder)

Adrian Larsen

Knut Jarle Berg

Kai Petter Pettersen

Alexander N. Sørnes

Geir Hansen

Utskrift